Ομόφωνα ενέκρινε το Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων του Κέντρου Πολιτισμού – «Iδρυμα Σταύρος Νιάρχος», σχετικά με την ανέγερση κτιρίων για τη νέας Εθνικής Βιβλιοθήκη της Ελλάδος και την Εθνική Λυρική Σκηνή, στην περιοχή του Φαληρικού Δέλτα.

Η μελέτη αφορά συνολική έκταση 243 στρεμμάτων όπου θα ανεγερθεί το πολιτιστικό κέντρο στην ευρύτερη περιφέρεια του πάρκου, που θα φέρει το όνομα «Σταύρος Νιάρχος».

Στο Συμβούλιο τέθηκε και το θέμα της ανεύρεσης αρχαίων, κατά την διάρκεια των εργασιών, οπότε έγινε σαφές ότι αν αποκαλυφθούν ευρήματα θα υπάρξει μέριμνα και συνεργασία με την αρμόδια εφορεία.

Σημειώνεται ότι η περιοχή, όπου θα ανεγερθεί το συγκρότημα, είναι αρχαιολογικού ενδιαφέροντος. Το 1912 σε κοντινή ακτίνα ανακαλύφθηκε αρχαίο νεκροταφείο της αρχαϊκής – γεωμετρικής περιόδου, με περισσότερους από εκατό τάφους, όχι ιδιαίτερα σημαντικούς.

Ωστόσο, έπειτα από πολλές τοπικές εκσκαφές, που πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια της γεωτεχνικής έρευνας στον χώρο του έργου και σε βάθος μεγαλύτερο των τριών μέτρων, υπό την παρακολούθηση αρχαιολόγων και τεχνιτών από την αρμόδια εφορεία αρχαιοτήτων, δεν προέκυψαν αρχαιολογικά ευρήματα.

Οι εργασίες κατασκευής και ανέγερσης θα ξεκινήσουν στα τέλη του 2011 και η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το 2015, οπότε θα παραδοθεί στο ελληνικό Δημόσιο.

Η συνολική αξία κατασκευής του Κέντρου Πολιτισμού ανέρχεται στα 550 εκατομμύρια ευρώ.