Μόνο κατ’ αρχάς επιφυλάξεις έχει διατυπώσει στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για την «κάρτα συναλλαγών», διευκρίνισε την η Αρχή, υπογραμμίζοντας ότι δεν έχει λάβει γνώση αρμοδίως και θα περιμένει επίσημη ενημέρωση για να διατυπώσει γνώμη.

Με αφορμή σημερινά δημοσιεύματα για τη θέση της Αρχής ως προς την «κάρτα του πολίτη» που θα αντικαταστήσει την αστυνομική ταυτότητα και την «κάρτα συναλλαγών» για φορολογική χρήση, η Αρχή διευκρινίζει δεν έχει λάβει αρμοδίως γνώση για τις σχεδιαζόμενες εφαρμογές.

Στην ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής την Τρίτη «τέθηκε ερώτημα μόνο για τον υποχρεωτικό εφοδιασμό των πολιτών με την κάρτα συναλλαγών, ως προς τη νομιμότητα της οποίας ο πρόεδρος της Αρχής διατύπωσε επιφυλάξεις» διευκρινίζει η ανακοίνωση της Αρχής..

Σε κάθε περίπτωση, ο πρόεδρος τόνισε ότι «η Αρχή δεν μπορεί να τοποθετηθεί με βάση δημοσιογραφικές πληροφορίες, αλλά θα αναμένει την ενημέρωση από τα αρμόδια υπουργεία».

Τέλος, η Αρχή υπενθυμίζει ότι, σύμφωνα με το άρθρο 19 του ν.2472/97, είναι «αρμόδια να γνωμοδοτεί για κάθε ρύθμιση που αφορά την επεξεργασία και προστασία προσωπικών δεδομένων. Είναι αυτονόητο ότι για την ορθή και την επωφελή για την Πολιτεία άσκηση της αρμοδιότητας αυτής, πρέπει να ζητείται εγκαίρως η γνώμη της Αρχής».