Στο χαμηλότερο επίπεδο του τελευταίου διμήνου υποχωρεί την Τετάρτη η διαφορά απόδοσης του 10ετούς ομολόγου αναφοράς με τον αντίστοιχο γερμανικό τίτλο.

Παράλληλα, χαμηλότερα υποχωρεί και το κόστος ασφάλισης για τα κρατικά ομόλογα των περιφερειακών χωρών της ευρωζώνης.

Το spread συρρικνώθηκε κατά 14 μονάδες βάσης στις 771 μονάδες βάσης, στο χαμηλότερο επίπεδο από τις αρχές του Αυγούστου, σύμφωνα με το Reuters.

Επίσης, τo κόστος ασφάλισης έναντι αθέτησης πληρωμών για τα ελληνικά, τα πορτογαλικά και τα ιρλανδικά κρατικά ομόλογα μειώθηκε.

Tο CDS του 5ετούς ελληνικού ομολόγου υποχωρούσε κατά 20 μονάδες βάσης, στις 715 μονάδες βάσης, του αντίστοιχου πορτογαλικού κατά 18 στις 387 μονάδες και του ιρλανδικού κατά 14 στις 422 μονάδες.

Αυτό σημαίνει ότι η ασφάλιση ελληνικών ομολόγων ύψους 10 εκατ. ευρώ κοστίζει πλέον 715.000 ευρώ.