Ο οίκος αξιολόγησης Fitch υποβάθμισε την Τετάρτη και πάλι την αξιολόγηση του μακροπρόθεσμου χρέους της Ιρλανδίας σε Α+ από ΑΑ- με «αρνητική προοπτική» εξαιτίας του κόστους της διάσωσης των τραπεζών της χώρας από το κράτος, που χαρακτηρίζεται εξαιρετικά υψηλό.