Η Ελλάδα έχει αναπτυξιακές δυνατότητες

Την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να εξέλθει της τρέχουσας κρίσης χρέους και να επανέλθει σε αναπτυξιακή πορεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπει μια τάξη στα δημόσια οικονομικά, θα προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και θα υλοποιηθούν βαθιές τομέας στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, εξέφρασαν οι ομιλητές του ακαδημαϊκού συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Center of Financial Studies το οποίο εδρεύει στη Φραγκφούρτη. Παρουσιάστηκαν …

Την πεποίθηση ότι η ελληνική οικονομία μπορεί να εξέλθει της τρέχουσας κρίσης χρέους και να επανέλθει σε αναπτυξιακή πορεία, υπό την προϋπόθεση ότι θα μπει μια τάξη στα δημόσια οικονομικά, θα προχωρήσουν οι αναγκαίες μεταρρυθμίσεις και θα υλοποιηθούν βαθιές τομέας στον τρόπο λειτουργίας της δημόσιας διοίκησης, εξέφρασαν οι ομιλητές του ακαδημαϊκού συνεδρίου που διοργανώθηκε στην Αθήνα υπό την αιγίδα του Center of Financial Studies το οποίο εδρεύει στη Φραγκφούρτη. Παρουσιάστηκαν στοιχεία που έδειξαν τον δημοσιονομικό εκτροχιασμό ο οποίος συντελέστηκε τα τελευταία χρόνια, με την υπέρμετρη αύξηση των εξόδων και τη διατήρηση των εσόδων σε χαμηλά επίπεδα, γεγονός που σε συνδυασμό με την ύφεση στην οποία έχει εισέλθει η οικονομία δυσκολεύουν την προσπάθεια νοικοκυρέματος των οικονομικών του κράτους. Ο κ. Λ. Παπαδήμος, καθηγητής στο Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο, πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) και σύμβουλος του Πρωθυπουργού, τόνισε από το βήμα του συνεδρίου την ανάγκη όχι μόνο να αντιμετωπιστούν οι βαθιά ριζωμένες αιτίες της δημοσιονομικής ανισορροπίας και των διαρθρωτικών αδυναμιών, αλλά και να επιτευχθούν θετικές συνέργειες μεταξύ των μέτρων για δημοσιονομικό περιορισμό και των πολιτικών για ενίσχυση της ανάπτυξης. Οπως είπε, αυτό πρέπει να επιδιωχθεί με την εφαρμογή μεταρρυθμίσεων που στόχο θα έχουν την αποκατάσταση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας και τη βελτίωση της δυνητικής οικονομικής ανάπτυξης και των προοπτικών απασχόλησης.

Σύμφωνα με τον έλληνα τραπεζίτη, οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν για την οικονομία της Ελλάδας είναι οικονομικοί, διαρθρωτικοί και πολιτικοί, συμπληρώνοντας ότι συνδέονται με τα χαρακτηριστικά των χρηματοοικονομικών αγορών, τις ανησυχίες και τις προσδοκίες τους.

Από την πλευρά του ο κ. Αθ. Ορφανίδης, διοικητής της κεντρικής τράπεζας της Κύπρου, σημείωσε ότι η τελευταία κρίση στα κράτη-μέλη της ευρωζώνης αποτελεί ευκαιρία ώστε να διορθωθούν οι υπάρχουσες ατέλειες στη διαδικασία δημοσιονομικής πειθαρχίας τους, η οποία απαιτείται ώστε να ενισχυθεί η μακροοικονομική σταθερότητα της νομισματικής ένωσης. Σύμφωνα με τον ίδιο, κύρια στοιχεία για την εξασφάλιση προόδου στο συγκεκριμένο θέμα είναι η βελτιωμένη παρακολούθηση των χωρών με υψηλά ελλείμματα και υψηλό χρέος, καθώς και η ανάπτυξη ενός αξιόπιστου μηχανισμού επιβολής κυρώσεων, οι οποίες θα επιβάλλονται με ημιαυτόματο τρόπο. Ο κ. Ορφανίδης επαίνεσε την ελληνική κυβέρνηση για το γενναίο πρόγραμμα μεταρρυθμίσεων, υπογραμμίζοντας ότι θα ενισχύσουν τις αναπτυξιακές δυνατότητες της χώρας και θα βελτιώσουν το βιοτικό επίπεδο των ελλήνων πολιτών.

Ακολούθως, στη δική του παρουσίαση ο κ. Γκ. Χαρδούβελης, καθηγητής του Πανεπιστημίου Πειραιώς και οικονομικός σύμβουλος της Εurobank ΕFG, τόνισε ότι υπάρχουν αξιόπιστες απαντήσεις για όλες τις ανησυχίες των αγορών, καθώς ο ρυθμός των μεταρρυθμίσεων έχει αναπτύξει ταχύτητα και η ελληνική κοινωνία εμφανίζεται δεκτική στα σκληρά μέτρα. «Η πιθανότητα επιτυχίας του προγράμματος σταθεροποίησης είναι πλέον πολύ υψηλή παρά την παρατηρούμενη εμβάθυνση της οικονομικής ύφεσης» υποστήριξε σχετικά, προσθέτοντας ότι η αναδιάρθρωση του χρέους αποκλείεται, καθώς θα έχει μεγάλο κόστος τόσο για τους εγχώριους όσο και για τους ευρωπαίους πιστωτές.

Πιστεύει εξάλλου ότι οι αγορές αντέδρασαν υπερβολικά, παραβλέποντας ακόμη και τις μεταβολές στους κινδύνους αποσταθεροποίησης των τελευταίων μηνών. Ετσι, έχουν δημιουργηθεί ευκαιρίες για την αγορά ελληνικών ομολόγων ή την πώληση ελληνικών sovereign default swaps. Ο κ. Χαρδούβελης είπε ότι είναι εφικτή η επιστροφή σε υψηλούς ρυθμούς ανάπτυξης, καθώς η χώρα διαθέτει έναν ισχυρό και υποδανεισμένο ιδιωτικό τομέα και ισχυρό τραπεζικό σύστημα. Παράλληλα πρόσθεσε ότι η ένταση κεφαλαίου είναι χαμηλότερη στην Ελλάδα από τον μέσο όρο της ΕΕ, άρα απαιτούνται επενδύσεις σε υποδομές, όπου και υπάρχει διαθέσιμη χρηματοδότηση, ενώ σημείωσε ότι η μείωση των πραγματικών μισθών σύντομα αναμένεται να οδηγήσει σε αύξηση της ανταγωνιστικότητας.

Ο κ. Χρ. Γκόρτσος, καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου και γενικός γραμματέας της Ελληνικής Ενωσης Τραπεζών, τόνισε ότι η πρόσφατη διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση (2007-2009) δεν είχε σημαντικές επιπτώσεις στη σταθερότητα του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. «Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι τράπεζες στην τρέχουσα συγκυρία αποτελούν απόρροια και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με τη δημοσιονομική κρίση της χώρας. Είναι προβλήματα ρευστότητας και όχι φερεγγυότητας» ανέφερε χαρακτηριστικά. Στη συνέχεια ανέλυσε, βάσει των διαθέσιμων επίσημων στοιχείων, το πώς διαμορφώθηκαν κατά τη διάρκεια του τελευταίου έτους διάφοροι δείκτες που σχετίζονται με τη λειτουργία του ελληνικού τραπεζικού συστήματος. Ιδιαίτερη έμφαση εδόθη στο γεγονός ότι, σε αντίθεση με πολλές άλλες οικονομίες, στην Ελλάδα ο ρυθμός πιστωτικής επέκτασης προς τον ιδιωτικό τομέα παραμένει αυξητικός, ακόμη και μετά την έναρξη της ύφεσης.

Στη συνέχεια ο κ. Κ. Μεγήρ, καθηγητής του Πανεπιστημίου του Υale, και ο κ. Δ. Βαγιανός, καθηγητής της London School of Εconomics, υπογράμμισαν ότι η κρίση αποτελεί ευκαιρία για την Ελλάδα, ώστε να εκσυγχρονίσει την οικονομία της. Κατά τη γνώμη τους, η κρίση είναι αποτέλεσμα της υπερβολικής κανονικοποίησης της οικονομίας, της έλλειψης επενδύσεων σε υποδομές και ανθρώπινο κεφάλαιο, και της ανεξέλεγκτης διαφθοράς. Φταίει επίσης ο χαλαρός και σπάταλος δημόσιος τομέας, που χρηματοδοτήθηκε με δανεισμό για περισσότερα από 30 χρόνια, καλύπτοντας έτσι τα προβλήματα και φέρνοντας τη χώρα στα πρόθυρα της πτώχευσης.

Επιχειρηματολόγησαν υπέρ ενός ακόμη πιο φιλόδοξου μεταρρυθμιστικού προγράμματος από αυτό που συμφωνήθηκε μεταξύ Ελλάδας και ΕΕ/ΔΝΤ, παρ΄ ότι το τελευταίο είναι, όπως είπαν, προς τη σωστή κατεύθυνση. Για παράδειγμα, σημείωσαν ότι η απελευθέρωση της αγοράς εργασίας και το άνοιγμα των αγορών αγαθών και υπηρεσιών θα είναι πιο αποτελεσματικά αν συνοδεύονται από την αναμόρφωση του δικαστικού συστήματος, την ενίσχυση της Επιτροπής Ανταγωνισμού και την απλοποίηση του φορολογικού νόμου και των πολλών κανονισμών που διέπουν την αλληλεπίδραση μεταξύ επιχειρήσεων και κράτους. Τέτοια μέτρα όχι μόνο θα προσελκύσουν επενδύσεις αποτελεσματικά, αλλά και θα μειώσουν τα κίνητρα και το εύρος της διαφθοράς.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
Σίβυλλα
Helios Kiosk