Χορεύοντας με τα εκατομμύρια της Siemens

«Χορός» εκατομμυρίων ευρώ και δισεκατομμυρίων δραχμών αναδεικνύεται από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών κεντρικών προσώπων του σκανδάλου της Siemens, όπως οι Χρ. Καραβέλας και Πρ.Μαυρίδης, την ίδια στιγμή που ο άλλοτε προϊστάμενός τους και πανίσχυρος, τότε, άνδρας της εταιρείας Μ. Χριστοφοράκος φρόντιζε να τηρεί λογαριασμούς με κατά πολύ λιγότερα χρήματα. Από τον έλεγχο που διενήργησαν οι ειδικοί της Τράπεζας της Ελλάδος ύστερα από σχετικό αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής …

«Χορός» εκατομμυρίων ευρώ και δισεκατομμυρίων δραχμών αναδεικνύεται από τον έλεγχο των τραπεζικών λογαριασμών κεντρικών προσώπων του σκανδάλου της Siemens, όπως οι Χρ. Καραβέλας και Πρ.Μαυρίδης, την ίδια στιγμή που ο άλλοτε προϊστάμενός τους και πανίσχυρος, τότε, άνδρας της εταιρείας Μ. Χριστοφοράκος φρόντιζε να τηρεί λογαριασμούς με κατά πολύ λιγότερα χρήματα. Από τον έλεγχο που διενήργησαν οι ειδικοί της Τράπεζας της Ελλάδος ύστερα από σχετικό αίτημα της Εξεταστικής Επιτροπής της Βουλής που διερευνά την υπόθεση με τα «μαύρα ταμεία» της Siemens, χωρίς ωστόσο να καταλήγουν σε πλήρη συμπεράσματα ως προς την αρχική προέλευση και την τελική διάθεση των χρηματικών μέσων, καταγράφονται οι κινήσεις των λογαριασμών 15 φυσικών και 5 νομικών προσώπων (κυρίως offshore εταιρειών, ο ρόλος των οποίων ελέγχεται). Από τις κινήσεις αυτές δεν προκύπτει κάποιο πολιτικό πρόσωποαποδέκτης, ενώ εκκρεμεί η επεξεργασία των τραπεζικών λογαριασμών άλλων δέκα προσώπων.

1Χρήστος Καραβέλας (στέλεχος της Siemens, καταζητούμενος για διαχείριση μαύρου χρήματος): Στους 31 λογαριασμούς που τηρούσαν ο ίδιος και τα μέλη της οικογένειάς του μπήκαν 50.108.220 ευρώ, 38.125.716 στερλίνες, 3.795.485 δολάρια ΗΠΑ και 266.616.895 δρχ., ενώ από αυτούς αντλήθηκαν 57.158.135 ευρώ, 39.130.262 στερλίνες, 10.464.545 δολάρια και 192 εκατ. δρχ.

2Πρόδρομος Μαυρίδης (ανώτατο στέλεχος της Siemens, κατηγορούμενος)- Μartha Ηoldings Corp. και Μartha Οverseas Corp. (πρόκειται για τις offshore μέσω των οποίων διεκινείτο μαύρο χρήμα της Siemens): στους λογαριασμοί του μπήκαν 180.875.333 ευρώ, 62.643,196 σελίνια Αυστρίας, 1.151.615 ελβετικά φράγκα, 11.799.470 μάρκα, 179.746 στερλίνες, 1,5 δισ. γεν, 76.596.060 δολάρια Αμερικής και 250.578.635 δρχ. Από αυτά διατέθηκαν 135.161.894 ευρώ, 832.392 ελβετικά φράγκα, 62.613.582 σελίνια, 11.787.916 μάρκα, 181.189 στερλίνες, 79.841.771 δολάρια και 208.583.885 δρχ.

3Μιχάλης Χριστοφοράκος (πρώην επικεφαλής της Siemens Ηellas, κατηγορούμενος): οι λογαριασμοί του εμφανίζουν συνολικές πιστώσεις ύψους 2.787.944 ευρώ και 70 εκατ. δρχ.

4Σοφοκλής Πρινιωτάκης (χρηματιστής, Ακρόπολις ΑΧΕΠΕΥ, εμπλεκόμενος στο σκάνδαλο των δομημένων ομολόγων): οι 20 λογαριασμοί του πιστώθηκαν συνολικά με 82.044.444 ευρώ, 1,4 δισ. δρχ., 99.283 στερλίνες και χρεώθηκαν 78.305.037 ευρώ, 1,4 δισ. δρχ. και 127.440 στερλίνες.

5Νικόλαος Δεβλέτογλου (χρηματιστής): στους 48 λογαριασμούς που τηρούσε ο ίδιος και μέλη της οικογένειάς του πιστώθηκαν συνολικά 46.591.752 ευρώ, 5.749.000 δολάρια Αμερικής, 675.473.000 γεν, 2,6 δισ. δρχ., ενώ από αυτά διατέθηκαν 43.989.105 ευρώ, 6.061.790 δολάρια Αμερικής, 675.483.535 γεν και 2,2 δισ. δρχ.

6Μάριος Κάτσικας (επιχειρηματίας, παρένθετο πρόσωπο): κατά την περίοδο από 25.9.1997 ως 14.7.2010 εμφανίζει συνολικές πιστώσεις στους προσωπικούς λογαριασμούς του ή σε εκείνους των μελών της οικογένειάς του, όπως και των εταιρειών του, ύψους 163.363.582 ευρώ, 54.272.386 ελβετικά φράγκα, 246.834 δολάρια Αμερικής και 403 εκατ. δρχ. Από αυτά διατέθηκαν 175.361.157 ευρώ, 989.322 δολάρια (εμφανίζεται μεγαλύτερο το χρεωστικό ποσό, διότι πιθανώς να υπήρξαν και προγενέστερες καταθέσεις), 53.177.124 ελβετικά φράγκα και 293.513.596 δρχ.

7Κωνσταντίνος Κομνηνός (χρηματιστής): ο λογαριασμός του πιστώθηκε συνολικά με 2.420.795 δολάρια Αμερικής, ενώ υπάρχει κατάθεση 30.000 ευρώ στις 23.5.2002. Από αυτά διατέθηκαν 2.270.435 δολάρια και 21.120 ευρώ.

8Γρηγόρης Κυριτσάκας (χρηματιστής): από 20.1.1998 ως 27.5.2010 εμφανίζονται στους λογαριασμούς του καταθέσεις ύψους 8.624.969 ευρώ, 4,5 δισ. δρχ., ενώ οι χρεώσεις ανέρχονται σε 8.590.606 ευρώ και 4,5 δισ. δρχ.

9Μαρία-Χριστίνα Μακροδήμου (παρένθετο πρόσωπο): Στους λογαριασμούς της, συνδικαιούχος των οποίων εμφανίζεται ο κ. Π. Βοϊλής, πιστώθηκαν συνολικά, από 11.1.2000 ως 29.5.2003, 139.369.234 δρχ. και 6.000 ευρώ και χρεώθηκαν 181.426.611 δρχ. και 11.000 ευρώ. 10Δημήτρης Νέγρης (παρένθετο πρόσωπο): Στους 28 λογαριασμούς που τηρούσε εμφανίζει πιστώσεις 2.420.989 μάρκα, 219.092 δολάρια Αμερικής, 501.429 ευρώ και από αυτά διατέθηκαν 1.643.308 μάρκα, 243.647 δολάρια και 1.103.314 ευρώ.

11Εμμανουήλ Παπαδογιαννάκης (παρένθετο πρόσωπο): σε πολλές κινήσεις και παραστατικά του λογαριασμού του εμφανίζεται ως δικαιούχος το όνομα «ΜΑΤΙ». Τα ποσά που μπήκαν από 10.7.2000 ως 29.5.2006 και ανέρχονται σε 9.930.955 ευρώ, 2.149.000 δολάρια ΗΠΑ και 16.993.500 δρχ. Οι χρεώσεις των λογαριασμών του είναι 7.561.681 ευρώ, 101.500 ελβετικά φράγκα, 47.493.500 δρχ., 13.600.000 γεν και 6.664.079 δολάρια.

12Αντώνης Περίσιος (παρένθετο πρόσωπο): στους ατομικούς και κοινούς λογαριασμούς του εμφανίζει συνολικές πιστώσεις από 22.1.1998 ως 29.1.2007 ύψους 96.639.640 δρχ. και 319.100 ευρώ, ενώ οι χρεώσεις ανέρχονται σε 67.515.560 δρχ. και 434.000 ευρώ.

13Αθανάσιος Ράμμος (χρηματιστής): εμφανίζει καταθέσεις ύψους 18.779.905 ευρώ, 1,6 δισ. δρχ., ενώ οι λογαριασμοί χρεώθηκαν συνολικά με 114.391.647 ευρώ και 1,7 δισ. δρχ.

14 Εμμανουήλ Σταυριανού (στέλεχος Siemens): οι πιστώσεις των λογαριασμών του είναι συνολικά 6.373.285 ευρώ, 304.762.960 δρχ. και 7.663.711 μάρκα, ενώ οι χρεώσεις είναι 6.438.466 ευρώ, 207.636.382 δρχ. και 5.600.872 μάρκα.

15 Παναγιώτης Βοϊλής (χρηματιστής): στους λογαριασμούς του κατατέθηκαν συνολικά 641.000 ευρώ, 411.072.000 εκατ. δρχ. και 10.740 στερλίνες, ενώ διακινήθηκαν από αυτά 560.480 ευρώ, 168.658.850 δρχ. και 10.740 στερλίνες αντιστοίχως.

ΔΟΜΗΜΕΝΑ ΟΜΟΛΟΓΑ
Αρνήθηκε να καταθέσει ο κ. Καπράνος
Σε εκκρεμότητα παραμένει η εξέταση του πρώην προέδρου του Ταμείου Συντάξεων Προσωπικού Εφημερίδων Αθηνών και Θεσσαλονίκης (ΤΣΠΕΑΘ) κ. Δ. Καπράνου, ο οποίος αρνήθηκε χθες να καταθέσει στην Εξεταστική Επιτροπή που διερευνά το σκάνδαλο με τα δομημένα ομόλογα.

Ο κ. Καπράνος, που προήδρευε του Ταμείου τον Ιούλιο του 2006 όταν αγοράστηκε ένα από τα επίμαχα ομόλογα αξίας 130 εκατ. ευρώ, δεν θέλησε να απαντήσει στις ερωτήσεις των βουλευτών, επικαλούμενος το γεγονός ότι έχει κληθεί στην τακτική ανάκριση ως «ύποπτος για διάπραξη αδικήματος». Ο κύκλος των εμπλεκόμενων εταιρειών

Α πό τον έλεγχο των εμπειρογνωμόνων της Τράπεζας της Ελλάδος προκύπτει ότι ένα έμβασμα 1,1 εκατ. δολαρίων έφυγε από την offshore Ηarcourt Ltd. προς την εταιρεία ΟΤΕ Ιnternational το 2001. Οπως έχει καταγγείλει ο «γαλάζιος» βουλευτής κ. Π. Καμμένος, τα χρήματα αυτά πήγαν σε «μίζες» με αποδέκτες κρατικούς αξιωματούχους προκειμένου να χορηγηθεί η άδεια κινητής τηλεφωνίας στην πΓΔΜ.

1 ΑSΗΒΥ ΑSSΕΤ ΜΑΝΑGΕΜΕΝΤ SΑ (offshore στις Παρθένους Νήσους με πραγματικό δικαιούχο τον γερμανό υπήκοο με εθνικότητα ρουμανική Dan Fischer): ο λογαριασμός της πιστώθηκε με 1.387.200 ευρώ, 44.689 γαλλικά φράγκα, 1.150.085 δολάρια ΗΠΑ, ενώ διατέθηκαν 448.298 ευρώ που «σήκωσε» σε μετρητά ο Fischer, 168.000

γαλλικά φράγκα και 1.004.039 δολάρια.

2 ΗΑRCΟURΤ ΙΝDUSΤRΙΕS LΤD. (offshore με τον ίδιο δικαιούχοτον Dan Fischer): στον λογαριασμό της εμφανίζονται καταθέσεις 864.950 ευρώ από εμβάσματα που απέστειλαν άλλες offshore και 1.718.045 δολάρια ΗΠΑ. Από τον ίδιο λογαριασμό αντλήθηκε συνολικά 1.021.172 ευρώ και 4.848.481 δολάρια. Μεταξύ των αποδεκτών είναι και η εταιρεία ΟΤΕ Ιnternational με 1,1 εκατ. δολάρια.

3 WΕΑVΙΝD LLC (εταιρεία συμβούλων που δημιουργήθηκε στη Νέα Υόρκη από τον Ρaolo Floriani, στέλεχος της Siemens και παρείχε συμβουλές προς τη μητρική Siemens και εξέδιδε εικονικά τιμολόγια μέσω της εξόφλησης των οποίων διεκινείτο μαύρο χρήμα, ενώ ενεπλάκη στους Ολυμπιακούς Αγώνες μέσω του C4Ι): σε λογαριασμό που τηρούσε στο Λονδίνο πιστώθηκαν 8.153.624 ευρώ, ενώ αντλήθηκαν 8.337.400 ευρώ.

4 ΚRΗΟΜΑ ΗΑΝDΕLS GΜΒΗ (εταιρεία με έδρα τη Βιέννη, επίσης του Ρaolo Floriani, που είχε εμπλακεί στα θέματα ασφαλείας του 2004 και έπαιζε τον ίδιο ρόλο με την προηγούμενη στη διακίνηση μαύρου χρήματος): Εμφανίζει συνολικές πιστώσεις ύψους 6.483.379 ευρώ, εκ των οποίων 2.989.953 προέρχονταν από εμβάσματα της Siemens ΑG. Από αυτά αντλήθηκαν συνολικά 6.176.936 ευρώ.

5 ΡΙΜΡΕRΝΕL SΗΙΡΗΟLDΙΝG LΤD. (offshore στα Μarshall Ιslands): Ο λογαριασμός της πιστώθηκε με 5.044.638 ευρώ, 8.193.244 δολάρια ΗΠΑ, ενώ διατέθηκαν 3.266.352 ευρώ και 10.645.929 δολάρια.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Πολιτική
Σίβυλλα
Helios Kiosk