Μισέλ Μπαρνιέ Προτείνει τρόπους για υγιέστερο χρηματοοικονομικό σύστημα

Πρόκειται για δύο νομοθετικούς κανονισμούς εκ των οποίων ο πρώτος έχει στόχο να προσδώσει περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά των εξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων

Δύο χρόνια μετά το ξέσπασμα της χρηματοοικονομικής κρίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, δια στόματος του Γάλλου Επιτρόπου Μισέλ Μπαρνιέ, παρουσίασε σήμερα από τις Βρυξέλλες μια δέσμη νέων νομοθετικών προτάσεων που όπως επισημαίνει αποσκοπούν στη δημιουργία ενός «νέου υγιέστερου χρηματοοικονομικού συστήματος».

Επί της ουσίας πρόκειται για δύο νομοθετικούς κανονισμούς εκ των οποίων ο πρώτος έχει στόχο να προσδώσει περισσότερη ασφάλεια και μεγαλύτερη διαφάνεια στην αγορά των εξωχρηματιστηριακών (OTC) παραγώγων, ενώ ο δεύτερος αφορά τις ανοικτές πωλήσεις (short selling) και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Credit Default Swaps – CDS).

Ως προς τον πρώτο κανονισμό, με το σχέδιο κανονισμού που υπέβαλε, η Επιτροπή προτείνει τα πληροφοριακά στοιχεία για τα συμβόλαια παραγώγων OTC να διαβιβάζονται σε αποθετήρια συναλλαγών ώστε οι αρμόδιες εθνικές και κοινοτικές εποπτικές αρχές να μπορούν να τα συμβουλεύονται. Επίσης, περισσότερες πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες σε όλους τους συμμετέχοντες στην αγορά.

Η Επιτροπή προτείνει επίσης να γίνεται ο διακανονισμός (συμψηφισμός) των τυποποιημένων συμβολαίων εξωχρηματιστηριακών παραγώγων μέσω κεντρικών αντισυμβαλλομένων (ΚΑ-CCP). Έτσι, θα μειωθεί, κατά την Επιτροπή, ο πιστωτικός κίνδυνος αντισυμβαλλομένου, δηλαδή ο κίνδυνος αθέτησης από πλευράς ενός των μερών.

Η πρόταση της Επιτροπής, η οποία ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις δεσμεύσεις της ΕΕ στο πλαίσιο της ομάδας G20 και με την προσέγγιση του θέματος
από τις Ηνωμένες Πολιτείες, περνάει τώρα στο στάδιο εξέτασής της από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και από τα κράτη μέλη, αναφέρει η Επιτροπή. Ο
κανονισμός, αφού εγκριθεί, θα τεθεί σε εφαρμογή από το τέλος του 2012.

Ως προς τον δεύτερο κανονισμό – αυτόν που αφορά τις ανοικτές πωλήσεις (short selling) και ορισμένες πτυχές των συμβολαίων αντιστάθμισης πιστωτικού κινδύνου (Credit Default Swaps – CDS) – κυριότεροι στόχοι του είναι κατά την Επιτροπή η δημιουργία ενός εναρμονισμένου πλαισίου για συντονισμένη δράση σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η αύξηση της διαφάνειας και η μείωση των κινδύνων. Με το νέο πλαίσιο, οι ρυθμιστικές αρχές – εθνικές και ευρωπαϊκές – θα διαθέτουν σαφείς εξουσίες να προβαίνουν σε ενέργειες, όποτε παρίσταται ανάγκη, αποτρέποντας παράλληλα την κατάτμηση της αγοράς και διασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία της εσωτερικής αγοράς, τονίζει σε σχετική ανακοίνωσή της η Επιτροπή.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία