Μείωση της Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά 28,9 % τον Ιούνιο

Το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας στο σύνολο της Χώρας ανήλθεσε 4.666 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 809,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.079,6χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου

Σύμφωναμε τα προσωρινά στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής, κατά το μήνα Ιούνιο 2010,το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας (Ιδιωτικής – Δημόσιας) στο σύνολο της χώρας μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες,ανήλθεσε 4.666 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 809,4 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 3.079,6χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε δηλαδή, μείωση κατά 13,0%στον αριθμό των οικοδομικώναδειών, κατά 31,6% στην επιφάνεια και κατά 28,9%στον όγκο, σε σχέση με τον αντίστοιχομήνα του 2009 (Πίνακας 1).

Το μέγεθος της Ιδιωτικής Οικοδομικής Δραστηριότητας, στο σύνολο της Χώρας, ανήλθε σε 4.623 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 788,1 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 2.974,0χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου, παρουσίασε, δηλαδή, μείωση κατά 13,1%στον αριθμό των οικοδομικών αδειών, κατά 32,3% στην επιφάνεια και κατά 30,0%στον όγκο σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του 2009(Πίνακας 2).

Αντίστοιχα τομέγεθος της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας κατά το μήνα Ιούνιο 2010,στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 43 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 21,3χιλιάδες m2 επιφάνειας και 105,7 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για το μήνα Ιούνιο 2010, είναι 3,4%.

Κατά την περίοδο τωντελευταίωνδώδεκαμηνών, δηλαδή από τον Ιούλιο 2009 έως τον Ιούνιο 2010, το μέγεθος της συνολικής Οικοδομικής Δραστηριότητας ( Ιδιωτικής- Δημόσιας )μετρούμενο με βάση τις εκδοθείσες οικοδομικές άδειες, στο σύνολο της χώρας, ανήλθε σε 53.845 οικοδομικές άδειες, που αντιστοιχούν σε 11.818,7 χιλιάδες τετραγωνικά μέτρα επιφάνειας και 43.217,4 χιλιάδες κυβικά μέτρα όγκου. Παρατηρήθηκε δηλαδή, μείωση κατά 10,8 % στον αριθμό των οικοδομικών αδειών,κατά 20,3%στην επιφάνεια και κατά 24,6% στον όγκο σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2008- Ιουνίου 2009(Πίνακας 3).

Κατά την ίδια χρονική περίοδο, Ιουλίου 2009 – Ιουνίου2010 η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζειστο σύνολοτης χώρας, μείωση κατά10,8% στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 20,7% στην επιφάνεια και κατά 25,4% στον όγκο, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο Ιουλίου 2008- Ιουνίου 2009(Πίνακας 4).

Το ποσοστό συμμετοχής της Δημόσιας Οικοδομικής Δραστηριότητας στο συνολικό οικοδομικό όγκο, για την ανωτέρω περίοδο, είναι 3,7%.

Το εξάμηνο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2010, η συνολική Οικοδομική Δραστηριότητα εμφανίζει, στο σύνολο της χώρας, μείωση κατά 8,6 % στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 18,7 % στην επιφάνεια και κατά24,4 % στον όγκο, σε σχέση με το αντίστοιχο εξάμηνο του έτους 2009 (Πίνακας 5).

Αντίστοιχα, η Ιδιωτική Οικοδομική Δραστηριότητα, εμφανίζει στο σύνολο της χώρας, μείωσηκατά 8,4 %στον αριθμό των εκδοθεισών οικοδομικών αδειών, κατά 18,1 % στην επιφάνεια και κατά 23,9 %στον όγκο, σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο Ιανουαρίου – Ιουνίου 2009 (Πίνακας 6).

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία