ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Πρωτοπόρος η Ευρώπη, – ουραγός η Ελλάδα

Αυξάνεται αργά αλλά σταθερά στην Ευρώπη το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό βεβαιώνει η τελευταία έκθεση της Εurostat η οποία αφορά τις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Σύμφωνα με την έρευνα, πρώτοι στις «καθαρές» μορφές ενέργειας στην ΕΕ έρχονται η Σουηδία (44% της συνολικής κατανάλωσης προέρχεται από ΑΠΕ), η Φινλανδία (30,5%), η Λετονία (29,9%), η Αυστρία (28,5%) και μόνη ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Νότο η Πορτογαλία (23,2%).

Αυξάνεται αργά αλλά σταθερά στην Ευρώπη το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ) επί του συνόλου της κατανάλωσης ενέργειας. Αυτό βεβαιώνει η τελευταία έκθεση της Εurostat η οποία αφορά τις 27 χώρες-μέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης (ΕΕ). Σύμφωνα με την έρευνα, πρώτοι στις «καθαρές» μορφές ενέργειας στην ΕΕ έρχονται η Σουηδία (44% της συνολικής κατανάλωσης προέρχεται από ΑΠΕ), η Φινλανδία (30,5%), η Λετονία (29,9%), η Αυστρία (28,5%) και μόνη ανάμεσα στον ευρωπαϊκό Νότο η Πορτογαλία (23,2%). Παρά τα πλεονεκτήματά της- λόγω μορφολογίας- η Ελλάδα κάθε άλλο παρά «πρωταθλήτρια» της καθαρής ενέργειας θα μπορούσε να χαρακτηριστεί. Το μερίδιο των ΑΠΕ στο ενεργειακό ισοζύγιο της χώρας μας υπολείπεται του ευρωπαϊκού μέσου όρου (10%) καθώς αγγίζει μόλις το 8%. Είναι ενδεικτικό ότι ακόμη και η γειτονική Βουλγαρία εκμεταλλεύεται περισσότερο την ηλιακή και τις υπόλοιπες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας από τις οποίες προέρχεται το 9,4% της συνολικής κατανάλωσης.

Η ίδια έρευνα καταγράφει τους στόχους που έχουν θέσει οι ευρωπαϊκές χώρες για την ανάπτυξη των ΑΠΕ ως το 2020. Ακόμη και αν η Ελλάδα επιτύχει τους στόχους της (18%), θα εξακολουθεί να βρίσκεται «κάτω από τη βάση», καθώς ο αντίστοιχος μέσος όρος στην Ευρώπη των «27» υπολογίζεται ότι θα διαμορφωθεί στο 20%. Σημειωτέον ότι στις ΑΠΕ συμπεριλαμβάνονται επίσης η γεωθερμική, η αιολική, η υδροθερμική καθώς και ενέργεια που παράγεται από βιομάζα. Ειδικά για τα αιολικά, στηνΕυρώπη φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια, στην Κίνα κάθε χρόνο διπλασιάζεται η ισχύς τους, στην Ελλάδα όμως ως πέρυσι αυξάνονταν με ρυθμούς χελώνας.

Στη Γηραιά Ηπειρο αυξήθηκε κατά 23% η ισχύς από αιολικά το 2009, ενώ στο 31% έφθασε η αύξηση σε όλο τον κόσμο, με το 1/3 των νέων εγκαταστάσεων να έχει πραγματοποιηθεί στην Κίνα, όπου για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά επιτεύχθηκε κατά 100% αύξηση.

Στην Ελλάδα όμως προστέθηκαν το 2009 μόνο 100 ΜW αιολικών, λιγότερα από το 2008 (114 ΜW) και ακόμη πιο λίγα από το 2007 (125 ΜW), σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε η Ευρωπαϊκή Ενωση Αιολικής Ενέργειας (ΕWΕΑ).

Η Ελληνική Επιστημονική Ενωση Αιολικής Ενέργειας (ΕΛΕΤΑΕΝ) επισημαίνει ότι η Τουρκία, χώρα για την οποία παλαιότερα δεν δίνονταν ξεχωριστά στοιχεία, εγκατέστησε 311 ΜW το 2008 και 343 ΜW το 2009.

Την ίδια χρονιά οι νέες εγκαταστάσεις αιολικής ενέργειας στην Ευρώπη ξεπέρασαν κάθε άλλη ενεργειακή τεχνολογία, αφού το 39% όλων των νέων εγκαταστάσεων ήταν έργα αιολικής ενέργειας, το 26% σταθμοί φυσικού αερίου και το 16% φωτοβολταϊκοί σταθμοί. Συνολικά 61% των νέων εγκαταστάσεων το 2009 ήταν σταθμοί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Οι επενδύσεις σε νέα αιολικά πάρκα άγγιξαν τα 13 δισ. ευρώ, από τα οποία 1,5 δισ. σε υπεράκτια πάρκα.

Διευκολύνει ο νέος νόμος τις επενδύσεις σε ΑΠΕ
Λειτουργεί πλέον στην πράξη ο νόμος για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας που ψήφισε την άνοιξη η ΥΠΕΚΑ κυρία Τίνα Μπιρμπίλη.

Προβλέπει εγκατάσταση έργων ΑΠΕ σε αγροτικές καλλιέργειες υψηλής παραγωγικότητας υπό αυστηρούς περιορισμούς για τη μέγιστη κάλυψη (μικρότερο του 1% της καλλιεργήσιμης γης ανά νομό) ώστε να διατηρείται ο αγροτικός χαρακτήρας των μειζόνων εκτάσεων. Επίσης αλλάζει η τιμολόγηση της παραγόμενης ενέργειας με στόχο να ενισχυθούν μικρές εγκαταστάσεις και τεχνολογίες που έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη, όπως είναι οιμικρές μονάδες φωτοβολταϊκών από ιδιώτες ή αγρότες και η παραγωγή βιομάζας ή βιοαερίου από μικρές αγροτικές μονάδες.

Οσον αφορά το ειδικό τέλος 3% επί της παραγωγής ΑΠΕ, το ένα τρίτο, δηλαδή το 1%, δίνεται πλέον απευθείας στους οικιακούς καταναλωτές του δήμου στον οποίο εγκαθίσταται το έργο ΑΠΕ, με έκπτωση στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος. Το υπόλοιπο ποσοστό των εσόδων από το ειδικό τέλος αποδίδεται στον αντίστοιχο ΟΤΑ και στο Πράσινο Ταμείο, ενώ με τη νέα ρύθμιση δεν θα εισπράττουν έσοδα από την πηγή αυτή οι μη κυβερνητικές περιβαλλοντικές οργανώσεις, όπως προβλεπόταν αρχικά.

Απλοποιήθηκε σημαντικά η διαδικασία για την άδεια παραγωγής που αποσυνδέεται από τη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης, η οποία ακολουθεί σε επόμενο στάδιο. Η άδεια παραγωγής εκδίδεται από τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ), και όχι από το πρώην υπουργείο Ανάπτυξης, με αποτέλεσμα τον δραστικό περιορισμό της διάρκειας της σχετικής αδειοδοτικής διαδικασίας σε δύο μόνο μήνες. Εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής ή άλλης διαπιστωτικής απόφασης εγκαταστάσεις ΑΠΕ περιορισμένης ισχύος, επιταχύνοντας έτσι χιλιάδες μικρομεσαίες επενδύσεις.

Συγχωνεύονται, σε ενιαία διαδικασία, οι διαδικασίες Προκαταρκτικής Περιβαλλοντικής Εκτίμησης και Αξιολόγησης (ΠΠΕΑ) και Εγκρισης Περιβαλλοντικών Ορων (ΕΠΟ). Μετά την έκδοση της άδειας παραγωγής έργου ΑΠΕ, ο φάκελος και η Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) υποβάλλονται από τον ενδιαφερόμενο στην Αρχή που είναι αρμόδια για την περιβαλλοντική αδειοδότηση. Η Αρχή αυτή προχωρεί στην εκτίμηση των επιπτώσεων σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Οι γνωμοδοτήσεις στη διαδικασία περιβαλλοντικής αδειοδότησης των έργων ΑΠΕ περιορίζονται αποκλειστικά στα θέματα αρμοδιότητας κάθε γνωμοδοτoύντος φορέα. Μάλιστα αν καθυστερήσουν πέραν των προβλεπόμενων προθεσμιών, η αρμόδια περιβαλλοντική αρχή προχωρεί μόνη της στην έκδοση της ΕΠΟ.

Εξάλλου βελτιώθηκε το Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο των ΑΠΕ ώστε να συμβάλει ουσιαστικά στην απεμπλοκή μεγάλου αριθμού εν εξελίξει έργων ΑΠΕ, που βρίσκονται σήμερα σε αδειοδοτική τελμάτωση.

Σημαντική αλλαγή, τέλος, είναι η ίδρυση στο ΥΠΕΚΑ τής αυτοτελούς Υπηρεσίας Πολιτικής και Εργων ΑΠΕ (ΑΥΠΕ-ΑΠΕ) που θα είναι ένα onestop shop, θα υπάγεται απευθείας στον υπουργό ΠΕΚΑ και θα έχει σκοπό την πλήρη διεκπεραίωση των αιτημάτων επενδυτών οι οποίοι ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν επενδύσεις για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.

Στα θαλάσσια αιολικά πάρκα προβλέπεται ο σχεδιασμός της χωροθέτησης των εγκαταστάσεων από το Δημόσιο και η προκήρυξη δημόσιου διαγωνισμού για την κατασκευή και την εκμετάλλευσή τους. Ουσιαστικά όμως με αυτή τη διάταξη ακυρώνονται οι μακροχρόνιες προσπάθειες που έχουν καταβάλει πολλοί επενδυτές στα θαλάσσια αιολικά πάρκα.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία