Εθνική Τράπεζα Αποφασίστηκε η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και η έκδοση ομολογιακού δανείου

Κάθε μετατρέψιμη ομολογία θα μπορεί να μετατραπεί σε μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ. Οι ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα δημοσιευθεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση άτοκου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου, βραχυπρόθεσμης διάρκειας, αποφάσισε το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής Τράπεζας σήμερα Παρασκευή.

Το διοικητικό συμβούλιο ενέκρινε επίσης τη σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank.

Το Συμβούλιο αποφάσισε την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 607.041.575 ευρώ, με καταβολή μετρητών, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, και έκδοση 121.408.315 νέων, κοινών, ονομαστικών μετοχών, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ ανά μετοχή, σε αναλογία μία (1) νέα μετοχή για κάθε πέντε (5) παλαιές και τιμή διάθεσης 5,20 ευρώ ανά μετοχή.

Tα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης, φτάνουν τα 631.323.238 ευρώ. Αναλυτικά στοιχεία της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου περιέχονται στη σχετική Έκθεση του διοικητικού συμβουλίου, που θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Χρηματιστηρίου Αθηνών και της τράπεζας. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου θα δημοσιευθεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Παράλληλα, η ΕΤΕ θα προχωρήσει και σε έκδοση άτοκου μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου βραχυπρόθεσμης διάρκειας συνολικής ονομαστικής αξίας 1.183.731.068 ευρώ. Ειδικότερα, αποφασίστηκε η έκδοση 227.640.590 ονομαστικών, μετατρέψιμων ομολογιών, ονομαστικής αξίας, τιμής διάθεσης και τιμής μετατροπής 5,20 ευρώ ανά μετατρέψιμη ομολογία, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων, σε αναλογία 3 μετατρέψιμων ομολογιών για κάθε 8 υφιστάμενες κοινές μετοχές της τράπεζας και λήξη την έβδομη ημέρα μετά την ημερομηνία έκδοσής τους, η οποία υπολογίζεται στο δεύτερο δεκαπενθήμερο του Οκτωβρίου.

Κάθε μετατρέψιμη ομολογία θα μπορεί να μετατραπεί σε μία νέα κοινή ονομαστική μετοχή της τράπεζας, ονομαστικής αξίας 5 ευρώ. Οι ομολογίες δεν θα εισαχθούν προς διαπραγμάτευση σε οποιαδήποτε αγορά. Το λεπτομερές χρονοδιάγραμμα της έκδοσης του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου θα δημοσιευθεί μετά την έγκριση του ενημερωτικού δελτίου της τράπεζας από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Επίσης, το διοικητικό συμβούλιο ενημερώθηκε και ενέκρινε τη σχεδιαζόμενη δημόσια προσφορά μειοψηφικού ποσοστού του μετοχικού κεφαλαίου της τουρκικής θυγατρικής της Εθνικής Τράπεζας, Finansbank, που μπορεί να γίνει είτε με την έκδοση νέων μετοχών και αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Finansbank είτε με τη διάθεση υφιστάμενων μετοχών της.

Η Εθνική Τράπεζα, σε κάθε περίπτωση, θα διατηρήσει το πλειοψηφικό πακέτο των μετοχών της Finansbank, το οποίο δεν θα είναι μικρότερο από το 75% του μετοχικού κεφαλαίου της. Η διάθεση μετοχών της Finansbank θα γίνει το συντομότερο δυνατόν, λαμβανομένων υπόψη των συνθηκών στις αγορές κεφαλαίου και αφού ληφθούν οι απαραίτητες εγκρίσεις από τις εποπτικές αρχές.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία