Δρακόντεια τα μέτρα κατά του ξεπλύματος βρώμικου χρήματος και άπειρες οι νέες υποχρεώσεις πλήθους επαγγελματιών προς την αρμόδια Αρχή. Κανένας δεν αμφισβητεί την ανάγκη να ελεγχθεί η φοροδιαφυγή και να περιορισθεί η παραοικονομία. Ωστόσο πάντα υπάρχει ο κίνδυνος τέτοιες ρυθμίσεις, τόσο αυστηρές, ακριβώς εξαιτίας της πολλαπλής πίεσης που ασκούν στην οικονομία να καταστούν ανεφάρμοστες και να καταλήξουν στο καλάθι της Ιστορίας.