Για αδιέξοδο στην αγορά φωτοβολταϊκών, μιλά ο Σύνδεσμος Εταιριών Φωτοβολταϊκών και χαρακτηρίζει «τραγική» την παρούσα κατάσταση στον κλάδο.

Για το λόγο αυτό, ζητεί από την ηγεσία του υπουργείου Περιβάλλοντος να προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των ερμηνευτικών υπουργικών αποφάσεων, οι οποίες προβλέπονται από το Ν.3851/2010.

«Η μη εφαρμογή των διατάξεων του νόμου από το ίδιο το υπουργείο που τον προώθησε, έχουν φέρει σε απόγνωση τους επενδυτές και σε τέλμα τις υπηρεσίες της ΔΕΗ που καλούνται να εξετάσουν τις αιτήσεις», υποστηρίζουν οι εκπρόσωποι του συνδέσμου.

Όπως λένε, σύμφωνα με το άρθρο 1 του Ν.3851/2010, η αρμόδια υπουργός όφειλε μέχρι τις 4 Σεπτεμβρίου, να εκδώσει υπουργική απόφαση που θα καθορίζει την επιδιωκόμενη αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ διαφόρων τεχνολογιών ΑΠΕ.

Μάλιστα, τονίζουν πως, με κριτήριο την απόφαση αυτή, θα μπορέσει η ΔΕΗ να εξετάσει τις χιλιάδες αιτήσεις που ήδη έχουν συσσωρευτεί.