Είναι φανερό ότι η αγορά έχει φθάσει πλέον στα όριά της. Από εδώ και στο εξής ισχύει το «ουκ αν λάβοις παρά του μη έχοντος». Και όσα πυροσβεστικά μέτρα και αν ληφθούν για την αύξηση των εσόδων, θα έχουν μικρή μόνο απόδοση αν δεν υπάρξει μέριμνα για την ανάπτυξη. Οχι με λόγια αλλά με ουσιαστικές παρεμβάσεις για τη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας και την ενίσχυση των επενδύσεων. Αυτή είναι η πραγματική πρόκληση για την κυβέρνηση!