Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου)

221,39 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα)

221,39 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα)

221,39 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 267,20