Οι τιμές των βρετανικών ακινήτων κατέγραψαν τη μεγαλύτερη πτώση από τον Απρίλιο του 2009. Κι όμως είναι υπερεκτιμημένα. Το γεγονός επιβεβαιώνουν τα επίσημα στοιχεία που καταγράφουν κάμψη των τιμών τον Αύγουστο κατά 0,3% σε σχέση με τον Ιούλιο, αλλά διαπιστώνουν ότι οι τιμές είναι κατά 6,7% υψηλότερες συγκριτικά με τον αντίστοιχο περσινό μήνα. Παρά το φθηνό κόστος δανεισμού οι νέες κατοικίες είναι απλησίαστες για εκατομμύρια Βρετανούς. Μόλις το 20% των αγοραπωλησιών γίνεται από νέους αγοραστές, επισημαίνει έρευνα της Rightmove. Εκτιμάται ότι η αγορά ακινήτων θα συμπιεστεί λόγω των επικείμενων μέτρων λιτότητας. Πάντως πολυτελείς κατοικίες σαν την εικονιζόμενη δεν θα κινδυνεύσουν από ενδεχόμενη υποτίμηση. Σίγουρα θα βρεθούν πρόθυμοι αγοραστές ακόμη και στην τιμή-ρεκόρ των 106 εκατ. ευρώ· όσα διέθεσε δηλαδή ο Λακσμί Μιτάλ για να γίνει ιδιοκτήτης του οικήματος το 2004. (ΕΡΑ SΤΕFΑΝ RΟUSSΕΑU)