Αντίθετα στο ρεύμα κινήθηκε η Τράπεζα Κύπρου, η οποία ανακοίνωσε χθες αύξηση κερδοφορίας στο εξάμηνο. Τα κέρδη πριν από τις προβλέψεις και τα μετά τη φορολογία ανήλθαν σε 328 εκατ. ευρώ (+27) και 163 εκατ. ευρώ (+10%) αντίστοιχα.