Οι δραστηριότητες των ελληνικών τραπεζών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη στηρίζουν την κερδοφορία τους σε μια περίοδο που η εγχώρια αγορά παρουσιάζει κάμψη. Χθες η Εurobank ΕFG ανακοίνωσε για το πρώτο εξάμηνο κέρδη ύψους 95 εκατ. ευρώ τα οποία στηρίχτηκαν από τις δραστηριότητες του ομίλου στο εξωτερικό, οι οποίες απέφεραν κέρδη έναντι ζημιών την αντίστοιχη περυσινή περίοδο. Η δημοσιοποίηση των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων των ελληνικών τραπεζών ολοκληρώνεται σήμερα με την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Αlpha Βank. Οπως προκύπτει από τα στοιχεία που έχουν ανακοινωθεί, οι επιδόσεις των τραπεζικών ομίλων, με ελάχιστες εξαιρέσεις, δεν επεφύλασσαν σημαντικές ανατροπές σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο της εφετινής χρήσης. Τα αποτελέσματα επηρεάστηκαν αρνητικά από τις αυξημένες προβλέψεις έναντι επισφαλών απαιτήσεων, την υποχώρηση των επιτοκιακών περιθωρίων, τη συρρίκνωση της ρευστότητας λόγω της απόσυρσης καταθέσεων, τις ζημιές από τα εμπορικά χαρτοφυλάκια ομολόγων και την πτώση των εργασιών στην Ελλάδα.