Την κάλυψη μέσω ΤΕΜΠΜΕ των ασφαλιστικών εισφορών που καταβάλλουν οι επιχειρηματίες θα συζητήσουν οι διοικήσεις του Ταμείου, του ΙΚΑ και του ΟΑΕΕ την Τετάρτη σε σύσκεψή τους.

Αντικείμενο της σύσκεψης, με τη συμμετοχή των διοικητών του ΙΚΑ Ροβέρτου Σπυρόπουλου και του ΟΑΕΕ Γεράσιμου Βουδούρη, είναι ο συντονισμός μεταξύ ΙΚΑ, ΟΑΕΕ και ΤΕΜΠΜΕ για την αξιοποίηση εκ μέρους των επιχειρήσεων των δυνατοτήτων που τους παρέχονται για τη λήψη χαμηλότοκων δανείων, προκειμένου να καλύψουν τις οφειλόμενες ασφαλιστικές εισφορές τους.