Εκπνέει σήμερα η προσωρινή παράταση λειτουργίας των 17 μηνών που είχε παραχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ενωση για τον ελληνικό νηογνώμονα, ώστε να εναρμονιστεί με τους κανόνες λειτουργίας των Ευρωπαϊκών Νηογνωμόνων.

Από την 1η Σεπτεμβρίου η εταιρεία δεν θα δικαιούται να επιθεωρεί ή να εκδίδει πιστοποιητικά για πλοία με Κοινοτική σημαία, ενώ όσα πιστοποιητικά εκδόθηκαν ή θεωρήθηκαν μέχρι χθες θα ισχύουν μέχρι την ημερομηνία λήξης ή θεώρησής τους και πάντως όχι αργότερα από την 28η Φεβρουαρίου 2011.

Στις 30 Μαρτίου 2009 είχε παρασχεθεί παράταση στον ελληνικό νηογνώμονα προκειμένου να βελτιώσει τις υποδομές και την απόδοσή του στα θέματα μηχανογράφησης, εκπαίδευσης και κανονισμών, ωστόσο στις επιθεωρήσεις που διεξήχθησαν ενδιάμεσα διαπιστώθηκε ότι δεν υπήρξε ικανοποιητική εξέλιξη.

Η διοίκηση του ελληνικού νηογνώμονα έχει ζητήσει από τις ευρωπαϊκές υπηρεσίες πρόσθετο χρόνο ώστε να εναρμονισθεί με τις παρατηρήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη Θαλάσσια Ασφάλεια. Οπως υποστηρίζουν, ήδη από τον Μάρτιο 2009 μέχρι σήμερα η εταιρεία έχει συμμορφωθεί με τις 15 από τις 18 παρατηρήσεις που τις είχαν γίνει από τις κοινοτικές υπηρεσίες.

Η οριστική απόφαση για την πιστοποίηση ή μη του ελληνικού νηογνώμονα θα ληφθεί στις 14 Οκτωβρίου, όταν και θα συνεδριάσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη Θαλάσσια Ασφάλεια.

Μετά από ενέργειες του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη τα Τοπικά Κλιμάκια Επιθεώρησης Εμπορικών Πλοίων των Λιμενικών Αρχών θα εποπτεύουν την εφαρμογή της απόφασης που ελήφθη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε να αποφευχθούν κατά το δυνατόν καθυστερήσεις στα δρομολόγια των επιβατηγών πλοίων.

Πλέον οι πλοιοκτήτριες εταιρίες πλοίων των οποίων τα πιστοποιητικά λήγουν το επόμενο διάστημα θα αναζητήσουν άλλους νηογνώμονες προκειμένου να τους επιτραπεί ο απόπλους και η εκτέλεση ναύλων. Ουσιαστικά η αναστολή λειτουργίας του νηογνώμονα επηρεάζει κάποια υπό ελληνική σημαία ποντοπόρα πλοία, κάποια πλοία της ακτοπλοΐας, αλιευτικά σκάφη και αρκετά μεγάλα γιοτ.

Πάντως, ήδη τον τελευταίο χρόνο πολλές εφοπλιστικές επιχειρήσεις που είχαν τα πλοία τους εγγεγραμμένα στον ελληνικό νηογνώμονα μεταπήδησαν σε άλλους αναγνωρισμένους νηογνώμονες.