Τη διεύρυνση της «γκάμας» των δανείων που προσφέρει σε όσες χώρες επιθυμούν να προσφύγουν σε αυτό ανακοίνωσε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

Στόχος των αλλαγών που εγκρίθηκαν από το διεθνές όργανο είναι, σύμφωνα με ανακοίνωσή του ίδιου, η διευκόλυνση όσων χωρών επιθυμούν να λάβουν δάνειο από το Ταμείο, πριν φτάσουν «στο κόκκινο», όπως συμβαίνει σήμερα.

Βάσει του νέου «προληπτικού πιστωτικού ορίου» το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ανακοίνωσε ότι θα δανείζει στο εξής σημαντικό ποσό χρημάτων σε χώρες των οποίων εγκρίνει τις πολιτικές, πριν οι τελευταίες αντιμετωπίσουν κίνδυνο χρεοκοπίας. Ο συγκεκριμένος τρόπος δανεισμού θα μπορεί να λειτουργεί και ως ένα είδος «εγγύησης», έτσι ώστε μία χώρα να μην χρειάζεται να χρησιμοποιήσει το χρηματικό ποσό και να χρεωθεί με τις διακυμάνσεις των επιτοκίων, εκτόςαν χρειαστεί χρηματοδότηση.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα προσφέρει δάνεια πέντε φορές υψηλότερα από τα όρια που ισχύουν σήμερα για κάποια χώρα.

Οι αλλαγές στη λειτουργία του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου έγιναν στο πλαίσιο της προσπάθειας που καταβάλλεται πριν τη σύνοδο του G20 τον Νοέμβριο για την προσέλκυση περισσότερων χωρών στο πρόγραμμα επείγουσας χρηματοδότησης. Στις συγκεκριμένες προσπάθειες περιλαμβάνονται και οι συνομιλίες μεταξύ των κρατών-μελών του ΔΝΤ για την αύξηση της δανειακής δυνατότητας του οργανισμού στο 1 τρισ. δολάρια.