Στα 38,2 εκατ. ευρώ ανήλθαν τα κέρδη του Ομίλου της Alpha Bank στο πρώτο εξάμηνο 2010. Εξαιρουμένης της έκτακτης εισφοράς διαμορφώθηκαν σε 100,2 εκατ. ευρώ. Τα αποτελέσματα εξαμήνου επιβαρύνθηκαν με συνολικές προβλέψεις 421,3 εκατ. ευρώ

Το καθαρό έσοδο τόκων αυξήθηκε στο εξάμηνο κατά 9% σε 917 εκατ. ευρώ, το καθαρό επιτοκιακό περιθώριο ενισχύθηκε κατά 10 πόντους στο 2,7%, ενώ τα λειτουργικά έσοδα ανήλθαν σε 1,13 δισ. ευρώ. Τα βασικά λειτουργικά έσοδα (εκτός των χρηματοοικονομικών) αυξήθηκαν κατά 5% σε 1,11 δισ. ευρώ, καθώς τα έσοδα από χρηματοοικονομικές πράξεις μειώθηκαν κατά 84,1 εκατ. ευρώ.

Σχολιάζοντας τα οικονομικά αποτελέσματα πρώτου εξαμήνου ο πρόεδρος της Alpha Bank κ. Γ. Κωστόπουλος δήλωσε: «Η Ελλάδα έχει μπει σε μία περίοδο αλλαγής και μετασχηματισμού. Σε σύντομο χρονικό διάστημα πραγματοποιήθηκαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις, οι οποίες έτυχαν θετικών σχολίων διεθνώς, που επιβεβαιώνουν την προσήλωση της χώρας στο τριετές πρόγραμμα δημοσιονομικής εξυγιάνσεως και οικονομικής προσαρμογής. Η Alpha Bank, ως τράπεζα αναφοράς, στηρίζει με την ισορροπημένη πολιτική της την προσπάθεια στηρίξεως της πελατείας της στις τρέχουσες συνθήκες».

Από την πλευρά του ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου κ. Δ. Μαντζούνης επεσήμανε τα εξής: «Στο σημερινό δυσμενές περιβάλλον, η οργανική μας κερδοφορία του δευτέρου τριμήνου αποτελεί θετική εξέλιξη. Έχουμε ως προτεραιότητα τη διατήρηση επαρκούς ρευστότητας, την οποία ενισχύσαμε περαιτέρω με τον περιορισμό του επενδυτικού χαρτοφυλακίου μας και τη μείωση του λειτουργικού μας κόστους, ως αποτέλεσμα των προσπαθειών περιορισμού των εξόδων. Η πολιτική διασφαλίσεως της κεφαλαιακής μας επάρκειας, όπως αναδεικνύεται και από τα αποτελέσματα των ευρωπαϊκών ασκήσεων αντοχής, καθώς και η συντηρητική διάρθρωση του δανειακού μας χαρτοφυλακίου εξασφαλίζουν την ανθεκτικότητά μας στις πλέον αντίξοες οικονομικές συνθήκες και παράλληλα θέτουν τις βάσεις για την ενίσχυση της αποδοτικότητάς μας».