«Πρώτα θα λειτουργεί μια βιομηχανία και μετά θα ελέγχεται από τις υπηρεσίες του Δημοσίου». Αυτός είναι ο νέος προσανατολισμός για την ίδρυση και αδειοδότηση βιομηχανικών επιχειρήσεων στο υπουργείο Οικονομίας, ώστε να ξεφύγει η ελληνική βιομηχανία (όση έχει απομείνει τουλάχιστον) από τα βάσανα που πέρασαν μεγάλοι βιομηχανικοί όμιλοι, όπως τα ΕΛΛΠΕ και ο Τιτάν, αλλά ακόμη και η ΔΕΗ όταν αποφάσισαν να κάνουν καινούργιες επενδύσεις στη χώρα.

Με τον τρόπο αυτόν, η υπουργός Οικονομίας κυρία Λούκα Κατσέλη φιλοδοξεί να «αποβάλει» από τη διαδικασία ίδρυσης και αδειοδότησης μιας βιομηχανίας την υποκειμενική εξουσία των υπαλλήλων της κεντρικής διοίκησης και της τοπικής αυτοδιοίκησης, δηλαδή την εμπλοκή της μίζας και του «γρηγορόσημου» στις επενδύσεις που θέλουν να κάνουν οι ιδιώτες.

Μετά την ψήφιση, τον περασμένο Ιούνιο, του Ν. 3853 για την απλοποίηση των διαδικασιών σύστασης επιχειρήσεων, η κυρία Κατσέλη προχωρεί στη νομοθετική επεξεργασία του σχεδίου νόμου για την απλοποίηση των διαδικασιών αδειοδότησης και λειτουργίας μεταποιητικών επιχειρήσεων. Στόχος είναι η δραστική μείωση του διοικητικού βάρους, δηλαδή της γραφειοκρατίας που απαιτείται για τις επιχειρήσεις.

Ως σήμερα επικρατεί το δόγμα «πρώτα αδειοδοτώ πλήρως», με αποτέλεσμα να υπάρχουν καθυστερήσεις ως και τέσσερα χρόνια για τις πιο απλές αδειοδοτήσεις, ενώ οποιαδήποτε τέτοια προσπάθεια καταλήγει σε άνομες συναλλαγές με μερίδα των κρατικών λειτουργών. Επιπλέον, η ενιαία διαδικασία αδειοδότησης για όλες τις επιχειρήσεις έβαζε στο ίδιο καλάθι την επέκταση μιας μεταλλουργικής ή μιας χημικής βιομηχανίας με την ίδρυση ή τη μετεγκατάσταση ενός καθαριστηρίου, ενός ξυλουργείου ή ακόμη και ενός ζαχαροπλαστείου. Ολοι οι επιχειρηματίες, ανεξαρτήτως του είδους ή του μεγέθους της επιχείρησης, έπρεπε να υποβάλουν περίπου τα ίδια δικαιολογητικά.

Με το νέο νομοθετικό πλαίσιο θα γίνεται πλήρης διάκριση των βιομηχανικών επιχειρήσεων σε ελαφράς, μέσης και υψηλής όχλησης. Οι μεταποιητικές μονάδες ελαφράς όχλησης θα αδειοδοτούνται σε λιγότερο από έξι μήνες, οι μέσης όχλησης σε περίπου έξι μήνες και οι υψηλής όχλησης σε περισσότερο χρόνο, αλλά όχι πάνω από έναν χρόνο. Υπενθυμίζεται ότι σήμερα μια «βαριά» βιομηχανική επένδυση χρειάζεται περίπου 2,5-3 χρόνια για να πάρει όλες τις άδειες που απαιτούνται, αν φυσικά δεν δεχθεί τα «πυρά» του Συμβουλίου της Επικρατείας. Την πρώτη άδεια λειτουργίας θα χορηγεί με συνοπτικές διαδικασίες ο περιφερειάρχης, ενώ η περιφέρεια θα λειτουργεί ως «one stop shop».

Ενα χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η ίδρυση μιας βιομηχανίας μέσα σε ΒΕΠΕ, η οποία απαιτεί άδεια εγκατάστασης(!), ενώ η ΒΕΠΕ είναι από μόνη της τόπος όπου εγκαθίστανται αποκλειστικά επιχειρήσεις. Η σχετική άδεια εκδίδεται από τις νομαρχίες, είναι εξαιρετικά χρονοβόρα και σύμφωνα με πολλούς επιχειρηματίες απαιτεί πληθώρα… «γρηγορόσημων» για να εκδοθεί.

Οι βασικές κατευθύνσεις νέου θεσμικού πλαισίου είναι:

1. Μειώνεται δραστικά το σύνολο των απαιτούμενων δικαιολογητικών, μελετών, και επί μέρους αδειών που απαιτούνται για την αδειοδότηση των βιομηχανικών εγκαταστάσεων και καταργούνται χρονοβόρες διαδικασίες. 2. Απλοποιούνται οι διαδικασίες έγκρισης περιβαλλοντικών όρων, ανάλογα με τον πραγματικό βαθμό όχλησης και το μέγεθος της δραστηριότητας.

3. Καταγράφονται οι χρήσεις γης σε σύστημα γεωγραφικών δεδομένων (GΙS), ώστε κάθε ενδιαφερόμενος να μπορεί να πληροφορείται αν μια σχεδιαζόμενη δραστηριότητα επιτρέπεται να ασκηθεί επί συγκεκριμένου οικοπέδου.

4. Διοργανώνονται και στελεχώνονται υπηρεσίες μιας στάσης (one stop shop) στις 13 περιφέρειες της χώρας.

5. Μειώνονται οι χρονικές προθεσμίες εντός των οποίων η διοίκηση θα οφείλει να απαντήσει προς τους επιχειρηματίες με αυστηρές συνέπειες σε περίπτωση μη τήρησης των προθεσμιών. 6. Δημιουργείται ολοκληρωμένο πληροφορικό σύστημα για την παρακολούθηση όλης της διαδικασίας αδειοδότησης.

7. Αναρτώνται στο Διαδίκτυο όλες οι άδειες των επιχειρήσεων και οι έλεγχοι συμμόρφωσης.

8. Αναπτύσσεται συνεργασία της διοίκησης με πιστοποιημένους ιδιωτικούς φορείς, κατά την εξέταση των αιτημάτων αδειοδότησης.