Την πρόθεσή του να υποβάλει αίτηση για αποχώρησή του από το Χρηματιστήριο της Νέας Υόρκης (ΝΥSΕ) γνωστοποίησε χθες εγγράφως ο ΟΤΕ. Ο οργανισμός σκοπεύει να υποβάλει τη Φόρμα 25 στην Αμερικανική Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στις 9 Σεπτεμβρίου και αναμένει η αποχώρηση να ισχύει από τις 20 Σεπτεμβρίου. Σε συνέχεια της αποχώρησης από το ΝΥSΕ και έχοντας καλύψει τις προϋποθέσεις για τον τερματισμό των υποχρεώσεων αναφοράς στο πλαίσιο της ισχύουσας αμερικανικής νομοθεσίας, ο ΟΤΕ θα υποβάλει πιστοποίηση Φόρμας 15F τερματίζοντας με αυτόν τον τρόπο την εγγραφή των μετοχών του. Η εταιρεία σκοπεύει να διατηρήσει πρόγραμμα Level Ι ΑDSs, το οποίο θα επιτρέπει στους επενδυτές να κάνουν πράξεις με τα ΑDSs (ένα ΑDS αναλογεί σε μισή μετοχή ΟΤΕ)

του οργανισμού στην αγορά ΟΤC (Οver the counter). Υπενθυμίζεται ότι ο οργανισμός στις 12 Μαΐου 2010 είχε ανακοινώσει την πρόθεσή του για έξοδο από το ΝΥSΕ.