Στις ελληνικών συμφερόντων εταιρείες Vivere και Τheros Ιnternational πέρασε χθες το Καζίνο Κέρκυρας. Οπως ανακοινώθηκε υπεγράφη η σύμβαση μεταβίβασης του συνόλου των μετοχών που κατείχε η Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης στο Καζίνο Κέρκυρας. Το τίμημα ανέρχεται σε 7,65 εκατ.

ευρώ. Η εταιρεία Vivere εκμεταλλεύεται το Καζίνο Ξάνθης από κοινού με τη Τheros Ιnternational η οποία λειτουργεί το Καζίνο του Ρίου Πατρών. Το Καζίνο Κέρκυρας, ο τζίρος του οποίου ανέρχεται στα 6 εκατ. ευρώ με κέρδη που ξεπερνούν το 1 εκατ.

ευρώ, ήταν το πρώτο μεταπολεμικό καζίνο που λειτούργησε στη χώρα το 1962 στο ιστορικό κτίριο του Αχίλλειου.