Συνάντηση με τον υπουργό Εργασίας Ανδρέα Λοβέρδο ζητά η ΟΤΟΕ, προκειμένου να εκθέσει τις απόψεις της για τα ζητήματα, που προκύπτουν και αφορούν στο σύνολο των εργαζομένων, με αφορμή την αναφορά στο επικαιροποιημένο κείμενο του Μνημονίου για τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις.

Η ΟΤΟΕ αναφέρεται ιδιαίτερα στο θέμα των Κλαδικών Συμβάσεων Εργασίας, υποστηρίζοντας ότι η υπερίσχυση των επιχειρησιακών ΣΣΕ σε βάρος των κλαδικών είναι παλιά επιδίωξη του ΣΕΒ, που δεν υιοθετήθηκε από τον ν. 1876/90.

«Παραβιάζοντας νόμους, Διεθνείς Συμβάσεις και Σύνταγμα, τα συμφέροντα αυτά ισχυρίζονται ότι δήθεν «δεν χρειάζονται κλαδικές ΣΣΕ, αφού υπάρχουν επιχειρησιακές».

Η ΟΤΟΕ σημειώνει ότι αν η επικράτηση των επιχειρησιακών ΣΣΕ σε βάρος των κλαδικών θεσπιστεί γενικευμένα, για όλους τους κλάδους και τις περιοχές της χώρας σε συνδυασμό με την πρόθεση απόσυρσης της διάταξης, που επιτρέπει στο υπουργείο Εργασίας να επεκτείνει την εφαρμογή των Κλαδικών Συμβάσεων και σε αυτούς που δεν εκπροσωπούνται στις διαπραγματεύσεις, θα πληγεί ο υγιής ανταγωνισμός στο εσωτερικό κάθε κλάδου.

«Θα επαφίεται στην ελεύθερη βούληση του κάθε εργοδότη να ασκεί αθέμιτο ανταγωνισμό σε όλους τους άλλους, καταλύοντας απρόσκοπτα τα ελάχιστα κλαδικά όρια αποδοχών, ωραρίων κ.α. όρων εργασίας, με αποτέλεσμα την αχρήστευση, κατ’ ουσία, της κλαδικής συλλογικής διαπραγμάτευσης