Η πραγματική κατάσταση της παγκόσμιας οικονομίας παρουσιάζεται πολύ ασθενέστερη από αυτήν την οποία προσδοκούσαν οι επενδυτές. Αποδεικνύεται πράγματι ότι ήταν μια από τις αναιμικότερες οικονομικές ανακάμψεις στην Ιστορία. Διότι δεν είναι μόνο η αμερικανική οικονομία που σταμάτησε να κινείται τον Ιούνιο και τον Ιούλιο, αλλά και η παγκόσμια οικονομίαεπιβραδύνθηκε σημαντικά τους θερινούς μήνες.