Εξαιρετικά χαμηλή παραμένει η απορροφητικότητα κονδυλίων από το ΕΣΠΑ, η οποία δεν ξεπερνά το 9%, ενώ οι δαπάνες του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων περικόπτονται συνεχώς θέτοντας σε κίνδυνο την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας. Επίσης δεν προχωρούν με ικανοποιητικούς ρυθμούς και οι άλλοι άξονες που θεωρείται ότι συμβάλλουν στην ενίσχυση της πραγματικής οικονομίας, όπως η απελευθέρωση των αγορών, η απελευθέρωση των υπηρεσιών και η απελευθέρωση των κλειστών επαγγελμάτων. Οσον αφορά την προσέλκυση ξένων άμεσων επενδύσεων, ούτε λόγος δεν γίνεται. Δεν είναι τυχαίο ότι εκπρόσωποι του επιχειρηματικού κόσμου εκδηλώνουν σε κάθε ευκαιρία τη δυσαρέσκειά τους για το γεγονός ότι οι κανόνες του παιχνιδιού δεν έχουν αλλάξει, την ίδια ώρα που όλοι συμφωνούν ότι προτεραιότητα είναι η ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

Στην αναγκαιότητα προώθησης αναπτυξιακών ενεργειών και δράσεων και στις μακρές καθυστερήσεις που έχουν σημειωθεί αναφέρονται οι εκπρόσωποι του βιομηχανικού, του βιοτεχνικού και του εμπορικού κόσμου. Υποστηρίζουν ότι μπορεί η κυβέρνηση να μη γνώριζε το μέγεθος και την έκταση του δημοσιονομικού προβλήματος αλλά γνώριζε πολύ καλά όλες