Τα αντικρουόμενα στοιχεία για τη βρετανική οικονομία οδηγούν σε «εμφύλια» σύρραξη αναλυτές και την Τράπεζα της Αγγλίας: οι πρώτοι προβλέπουν ύφεση λόγω της λιτότητας, ενώ οι τραπεζίτες ανησυχούν για πληθωριστικές πιέσεις λόγω απρόσμενης ανάπτυξης σε ορισμένους τομείς.