Αύξηση σημείωσαν κατά το δεύτερο τρίμηνο τα κέρδη της Εθνικής Τράπεζας σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του έτους διαμορφώνοντας στα 146 εκατ. ευρώ την κερδοφορία του ομίλου στο εξάμηνο. Συγκεκριμένα, τα κέρδη κατά το δεύτερο τρίμηνο ήταν ύψους 125 εκατ. ευρώ, έναντι 21 εκατ. ευρώ στο πρώτο τρίμηνο. Η εξέλιξη αυτή είναι αποτέλεσμα της υποχώρησης των ζημιών από διαπραγματευτικές πράξεις και των έκτακτων φόρων που επιβάρυναν το πρώτο τρίμηνο. Σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο, η Εθνική αύξησε πάντως την προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων κερδοφορία της κατά 6% και, κυρίως, διατήρησε την υψηλή ρευστότητά της και την ισχυρή κεφαλαιακή της επάρκεια, λαμβάνοντας παράλληλα τον ισολογισμό της με αυξημένες προβλέψεις, οι οποίες ανήλθαν σε 649 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 31%. Το επιτοκιακό περιθώριο παρέμεινε στο επίπεδο του 4%, παρά την αύξηση των επιτοκίων καταθέσεων.

Τα καθαρά κέρδη της θυγατρικής της στην Τουρκία, της Finansbank, στο εξάμηνο ανήλθαν σε 251 εκατ. ευρώ (507 εκατ. τουρκικές λίρες) και ήταν αυξημένα κατά 8%. Σε τριμηνιαία βάση η κερδοφορία της Finansbank διατηρήθηκε στο ιστορικό υψηλό επίπεδο του πρώτου τριμήνου του 2010 (253 εκατ. τουρκικές λίρες), επιβεβαιώνοντας τη δυναμική της τράπεζας.