Η Επιτροπή του ΟΗΕ για την Εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων επικρίνει τη Γαλλία για την καταστολή των Ρομά και καλεί την κυβέρνηση του Νικολά Σαρκοζί να προσπαθήσει να ενσωματώσει τα μέλη της μεγαλύτερης εθνοτικής μειονότητας της ΕΕ αντί να τα στέλνει πίσω στην ανατολική Ευρώπη.

Οι 18 ανεξάρτητοι εμπειρογνώμονες της Επιτροπής εξέφρασαν την ανησυχία τους για το γεγονός ότι μερικοί από τους εκατοντάδες Ρομά που μεταφέρθηκαν τις τελευταίες εβδομάδες αεροπορικώς στη Ρουμανία -στο πλαίσιο αυτού που η Γαλλία αποκαλεί εθελοντικό πρόγραμμα επαναπατρισμού- δεν είχαν πλήρως ενημερωθεί για τα δικαιώματά τους, ούτε είχαν ελεύθερα συγκατατεθεί.

Οι εμπειρογνώμονες κάλεσαν επίσης την κεντροδεξιά κυβέρνηση του κ. Σαρκοζί να καταπολεμήσει αυτό που χαρακτηρίζουν ανησυχητική άνοδο του ρατσιστικού και ξενοφοβικού λόγου εκ μέρους μερικών πολιτικών.

«Η επιτροπή ανησυχεί για την αύξηση της συχνότητας και της σφοδρότητας με την οποία αρθρώνεται ένας ρατσιστικής φύσης λόγος [στη Γαλλία]» αναφέρεται στη δήλωση.

Η Επιτροπή αναφέρει ακόμη ότι έχει λάβει πληροφορίες, σύμφωνα με τις οποίες τις τελευταίες εβδομάδες οι Ρομά απελαύνονται ομαδικά προς τις χώρες από τις οποίες ήρθαν «χωρίς την ελεύθερη, πλήρη και ενημερωμένη συγκατάθεση όλων των ατόμων που αφορά το μέτρο».

Οι εμπειρογνώμονες δεν ζητούν από τη Γαλλία να σταματήσει το πρόγραμμα, όμως την καλούν «να αποφεύγει τους συλλογικούς επαναπατρισμούς και να επιδιώξει μόνιμες λύσεις σε θέματα εγκατάστασης των Ρομά, βασισμένες στον πλήρη σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων τους».

Καλούν ιδιαίτερα τη Γαλλία να εγγυηθεί την πρόσβαση των Ρομά στην εκπαίδευση, την υγειονομική περίθαλψη, τη στέγαση και άλλες υπηρεσίες σύμφωνα με την αρχή της ισότητας.