Στα ίδια, περίπου, επίπεδα με το αντίστοιχο περσινό διάστημα διαμορφώθηκαν οι συνολικές πωλήσεις του ΟΠΑΠ στο εξάμηνο του 2010, στα 2,74 δισ. ευρώ. Οι πωλήσεις στο β΄ τρίμηνο του 2010 ανέρχονται σε 1,37 δισ. ευρώ αυξημένες 5,4% έναντι του αντίστοιχου περσινού τριμήνου, λόγω των επιπρόσθετων εσόδων του παιχνιδιού «Πάμε Στοίχημα» από τη διοργάνωση του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος Ποδοσφαίρου. Τα καθαρά κέρδη για το εξάμηνο (χωρίς την έκτακτη εισφορά των 93,8 εκατ. ευρώ) διαμορφώθηκαν σε 345,7 εκατ. ευρώ από 371,2 εκατ., ενώ στο β΄ τρίμηνο έφθασαν σε 153,5 εκατ. ευρώ, μειωμένα 1,3%. Τα καθαρά κέρδη του εξαμήνου του 2010 μειώθηκαν κατά 32,1%, στα 251,9 εκατ. ευρώ. Στο β΄ τρίμηνο του 2010 τα καθαρά κέρδη ανήλθαν στα 59,7 εκατ. ευρώ, από 155,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2009.

Τα μεικτά κέρδη εξαμήνου μειώθηκαν κατά 9,6%, στα 528,7 εκατ. ευρώ, μείωση που αποδίδεται στον μειωμένο κύκλο εργασιών και στα αυξημένα κέρδη των νικητών. Τα λειτουργικά κέρδη στο α΄ εξάμηνο ήταν 475,6 εκατ. ευρώ (-6,1%), ενώ η μείωση των λειτουργικών κερδών και του αντίστοιχου περιθωρίου ήταν αποτέλεσμα κυρίως της αύξησης του ποσοστού διανομής κερδών του «ΠΑΜΕ ΣΤΟΙΧΗΜΑ» σε 73,5% από 68,8% την αντίστοιχη περίοδο του 2009.