Ξεκινούν οι διαδικασίες για την αξιολόγηση της πρότασης της Τράπεζας Πειραιώς σχετικά με την εξαγορά της συμμετοχής του Δημοσίου σε Αγροτική Τράπεζα και Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο αλλά και τη διαμόρφωση της στρατηγικής της κυβέρνησης στον χώρο των τραπεζών μετά τον ορισμό των συμβούλων του Δημοσίου. Οπως ανακοινώθηκε χθες, οι Deutsche Βank, ΗSΒC και Lazard είναι οι οίκοι που επιλέχθηκαν να εξετάσουν τις εναλλακτικές λύσεις και τις στρατηγικές επιλογές του Δημοσίου, στο πλαίσιο ενός αναμενόμενου νέου γύρου συγκέντρωσης στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Οπως σημειωνόταν από το υπουργείο Οικονομικών, οι σύμβουλοι αναλαμβάνουν το έργο του προσδιορισμού και της αξιολόγησης των στρατηγικών επιλογών του Δημοσίου, της αποτίμησης των συμμετοχών του Δημοσίου στο τραπεζικό σύστημα και της αξιολόγησης των συνεπειών των διαφορετικών επιλογών στο τραπεζικό σύστημα, ιδιαιτέρως από την άποψη της αποτελεσματικότητας και χρηματοπιστωτικής ευστάθειας. « Η κυβέρνηση θα λάβει κάθε αναγκαίο μέτρο προκειμένου να διαφυλάξει τη σταθερότητα του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος και να προωθήσει τη στρατηγική του αναδιάρθρωση» αναφερόταν σε σχετική ανακοίνωση του υπουργείου. Η αποστολή των συμβούλων είναι να γνωμοδοτήσουν τόσο για την πρόταση της Τράπεζας Πειραιώς για την απόκτηση της ΑΤΕ Βank και του ΤΤ, όσο και για την πρόταση της ΑΤΕ Βank να συγχωνευθεί με το ΤΤ, με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με την Τράπεζα Αττικής, ενώ από την άλλη θα εκπονήσουν μελέτη για μια γενικότερη αναδιάρθρωση του εγχώριου πιστωτικού συστήματος, με αιχμή τις τράπεζες που ελέγχει ευθέως ή εμμέσως το Δημόσιο.

Σημειώνεται ότι η Τράπεζα Πειραιώς υπέβαλε στις 14 Ιουλίου 2010 πρόταση προς την ελληνική κυβέρνηση για την ταυτόχρονη συνδυασμένη εξαγορά ποσοστού 77,31% της Αγροτικής Τράπεζας Ελλάδος ΑΕ και 33,04% του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου Ελλάδος ΑΤΕ τα οποία κατέχει το Ελληνικό Δημόσιο.

Για το θέμα αυτό έχει προσλάβει τις διεθνείς επενδυτικές τράπεζες Βank of Αmerica, Μerrill Lynch, Goldman Sachs Ιnternational και UΒS Ιnvestment Βank ως χρηματοοικονομικούς της συμβούλους, ενώ οι σύμβουλοι του Ελληνικού Δημοσίου αναμένεται ότι θα έχουν ολοκληρώσει την εισήγησή τους περί τα τέλη Σεπτεμβρίου και εν συνεχεία η κυβέρνηση θα λάβει τις αποφάσεις της για το μέλλον των δύο υπό κρατικό έλεγχο τραπεζών. Η Κομισιόν πάντως στην έκθεσή της για το επικαιροποιημένο μνημόνιο δίνει έμφαση στην ανάγκη άμεσων παρεμβάσεων στην ΑΤΕ, ώστε να μην επιβαρυνθεί περαιτέρω το Δημόσιο.

Σύμφωνα με αναλυτές του ευρωπαϊκού τραπεζικού κλάδου, καθώς το τραπεζικό ρίσκο στην Ελλάδα δεν πρόκειται να υποχωρήσει ώσπου να ξεκαθαρίσει ή καλύτερα να τεθεί υπό έλεγχο το ρίσκο χρέους της χώρας μας, τα σενάρια συγκέντρωσης ίσως να αποδειχθούν τελικά φτωχότερα των αναμενομένων, αν και καθώς το περιβάλλον είναι ρευστό και συνεχώς μεταβαλλόμενο κανένας δεν μπορεί να πει με σιγουριά πώς θα διαμορφωθεί μελλοντικά το τοπίο.