Στα 146 εκατ. ευρώ διαμορφώθηκαν τα καθαρά κέρδη του ομίλου της ΕΤΕ στο πρώτο εξάμηνο του 2010, επιβαρυμένα από έκτακτες φορολογικές υποχρεώσεις, ζημίες από το χαρτοφυλάκιο των ομολόγων του Ελληνικού Δημοσίου και συνεχιζόμενες υψηλές προβλέψεις έναντι επισφαλειών.

Η κερδοφορία προ προβλέψεων και χρηματοοικονομικών αποτελεσμάτων αυξήθηκε κατά 6%, ενώ οι προβλέψεις ανήλθαν σε 649 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 31% έναντι του πρώτου εξαμήνου του 2009.

Τα καθαρά κέρδη του ομίλου, ειδικά στο δεύτερο φετινό τρίμηνο ανήλθαν σε 125 εκατ. ευρώ, έναντι 21 εκατ. το προηγούμενο τρίμηνο, ως αποτέλεσμα της υποχώρησης των ζημιών από διαπραγματευτικές πράξεις και της μη επανάληψης έκτακτων φόρων που επιβάρυναν το πρώτο τρίμηνο.