Επανέλεγχος διεξάγεται από την αρμόδια υπηρεσία του υπουργείου Οικονομίας στις τιμές φαρμακευτικών προϊόντων, που έχουν καταγραφεί από το Παρατηρητήριο Τιμών Φαρμάκων και παρατηρείται υψηλή διακύμανση τιμής, προκειμένου να δοθούν οι τιμές στις ενδιαφερόμενες εταιρείες μέχρι και την Δευτέρα, 30 Αυγούστου 2010.

Αυτό προκύπτει και από τη νέα συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων κατά τη διάρκεια της οποίας έγινε ενημέρωση από την αρμόδια υπηρεσία στις φαρμακευτικές εταιρείες ότι τους έχουν γνωστοποιηθεί οι νέες τιμές για φαρμακευτικά προϊόντα που καλύπτουν το 97% του συνολικού τζίρου της αγοράς.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής Τιμών Φαρμάκων, την Πέμπτη, δόθηκαν οι νέες τιμές για περισσότερα από 300 προϊόντα ενώ παραδόθηκαν εγγράφως και τέθηκαν σε συζήτηση από τα μέλη της Επιτροπής παρατηρήσεις και επισημάνσεις επί του σχεδίου της νέας Αγορανομικής Διάταξης για την τιμολόγηση των φαρμακευτικών προϊόντων.

Ζητήθηκε ενημέρωση από τη Γενική Γραμματεία Εμπορίου σχετικά με τη διαδικασία και το χρόνο αξιολόγησης των παρατηρήσεων – ενστάσεων και αποφασίστηκε να εκδοθεί έγγραφη σχετική διευκρίνιση ενώ για μέρος φαρμακευτικών προϊόντων, για τα οποία η υπηρεσία δεν διέθετε πλήρη στοιχεία, ζητήθηκε από τις ενδιαφερόμενες εταιρείες η άμεση υποβολή τους, προκειμένου να ολοκληρωθεί άμεσα η ανατιμολόγησή τους.