Τι ζητούν οι κοινοτικοί αν δεν πωληθούν μονάδες της ΔΕΗ