Τη διανομή προμερίσματος για τη χρήση 2010, ύψους 0,15 ευρώ ανά μετοχή, αποφάσισαν τα Ελληνικά Πετρέλαια. Ημερομηνία αποκοπής ορίστηκε η Δευτέρα 4.10.2010