Η επαγγελματική αποκατάσταση αλλά και η απόσταση του τόπου σπουδών από το πατρικό σπίτι έπαιξαν τον ρόλο τους στις επιλογές των υποψηφίων στις πανελλαδικές εξετάσεις. Στο περιθώριο της ανακοίνωσης των βάσεων, το υπουργείο Παιδείας εξήγγειλε αλλαγές στον τρόπο εισαγωγής από το 2013-2014.