Στη δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, με στόχο την αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 5%, σε ετήσια βάση, αποσκοπεί, μεταξύ άλλων, ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κ. Ροβέρτος Σπυρόπουλος, όπως ανέφερε στο μήνυμά του προς όλους τους εργαζόμενους του Ιδρύματος σχετικά με την αναβάθμιση των παρεχομένων υπηρεσιών.

Απευθυνόμενος προς όλα τα διευθυντικά και υπηρεσιακά στελέχη του Ιδρύματος και προς το σύνολο του διοικητικού, υγειονομικού και ιατρικού προσωπικού, εξέφρασε την ειλικρινή εκτίμησή του για την ουσιώδη προσφορά τους στις υπηρεσίες του μεγαλύτερου δημόσιου ασφαλιστικού Οργανισμού της χώρας.

«Γνωρίζω ότι η ανάληψη των καθηκόντων μου ως διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ συμπίπτει χρονικά με μια περίοδο έντονων αμφισβητήσεων για το μέλλον και την προοπτική της δημόσιας κοινωνικής ασφάλισης

»Γνωρίζω ακόμη ότι τα εκατομμύρια των άμεσα και έμμεσα ασφαλισμένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ προσδοκούν από τη νέα διοίκηση να ταυτίσει το έργο της με την καθολική τους απαίτηση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση μιας δημιουργικής πορείας, που θα υπερβαίνει υφιστάμενα προβλήματα και δυσλειτουργίες και θα οδηγήσει στην οργανωτική, λειτουργική και οικονομική αναμόρφωση και ισχυροποίηση του Ιδρύματος.»

»Με αυτή την πρώτη επικοινωνία μαζί σας, θέλω να δεσμευτώ απέναντί σας ότι αυτή τη νέα πορεία αναγέννησης και ισχυροποίησης του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ θα τη χαράξουμε και θα την ακολουθήσουμε μαζί, εδραιώνοντας το κύρος και εκπληρώνοντας τον κοινωνικό ρόλο του Ιδρύματος», σημείωσε ο διοικητής του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.

Όπως επεσήμανε ο κ. Σπυρόπουλος, τα κύρια θέματα, που θα τεθούν σε όλες τις διαδικασίες επικοινωνίας και διαλόγου, θα επικεντρώνονται, κατά προτεραιότητα, στα παρακάτω:

 • Οργανωτική και λειτουργική αναμόρφωση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με την αποφασιστική προώθηση αποκέντρωσης λειτουργιών του Ιδρύματος σε περιφερειακό επίπεδο.
 • Ολοκλήρωση και επέκταση των υφιστάμενων διαδικασιών και των μηχανογραφικών υποδομών, ως το βασικότερο εργαλείο εποπτείας και ελέγχου, του συνόλου των λειτουργιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και απλούστευσης και διευκόλυνσης του συνόλου των συναλλαγών με τους ασφαλισμένους.
 • Δραστική μείωση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής, με στόχο την αύξηση των εσόδων σε ποσοστό 5%, σε ετήσια βάση.
 • Εξορθολογισμός του συνόλου των οικονομικών λειτουργιών, με στόχο την καταπολέμηση κάθε περιττής και ανώφελης δαπάνης.
 • Άμεση δημιουργία του Εθνικού Μητρώου Συντάξεων.
 • Καθολική εποπτεία των δαπανών ιατρικής, φαρμακευτικής και νοσοκομειακής περίθαλψης, με πλήρη ένταξη στο σύστημα ηλεκτρονικής καταχώρησης και εκτέλεσης των συνταγών και του μηχανογραφικού ελέγχου του συνόλου των δαπανών υγείας, το ταχύτερο δυνατό.
 • Δημιουργία, με πρωτοβουλία του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, κοινοπρακτικής δομής με τον ΟΓΑ-ΟΑΕΕ και ΟΠΑΔ, για κοινές δράσεις προμηθειών και ελέγχου του συνόλου των ιατροφαρμακευτικών δαπανών και του ελέγχου του κόστους περίθαλψης.
 • Δυνατότητα επέκτασης στα ΚΕΠ των εργασιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, με στόχο την αποσυμφόρηση των υποκαταστημάτων του Ιδρύματος και την εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων.
 • Αξιοποίηση της τεράστιας ακίνητης περιουσίας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ στη βάση των νέων δυνατοτήτων, που θεσμοθετήθηκαν με τον τελευταίο νόμο της ασφαλιστικής μεταρρύθμισης.
 • Μεταστέγαση όλων των κεντρικών υπηρεσιών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σε ενιαίο κτήριο και σταδιακή αναβάθμιση όλων των κτηριακών υποδομών.
 • Βελτίωση των συνθηκών και των χώρων εργασίας, αλλά και του επιπέδου ζωής του συνόλου των εργαζομένων του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ.
 • Ενδυνάμωση της υπεύθυνης διαβούλευσης με το σύνολο των υπηρεσιακών στελεχών του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, αλλά και τους απλούς εργαζόμενους, με στόχο την εμπέδωση της συνεργασίας και της συνευθύνης για την επίτευξη του στόχου της αναγέννησης του μεγαλύτερου δημόσιου ασφαλιστικού Οργανισμού της χώρας.

«Στην προοπτική επίτευξης των προαναφερόμενων στόχων, σας καλώ να συμπορευτούμε όλοι μαζί. Γνωρίζω τις δυσκολίες, που αντιμετωπίζουμε σήμερα από την πλημμελή στελέχωση των υπηρεσιών και τη δραματική έλλειψη του προσωπικού. Ζητώ την κατανόησή σας και σας καλώ σε υπερπροσπάθεια, σε αυτή την κρίσιμη περίοδο που διέρχεται τόσο το Ίδρυμα όσο και η χώρα».

»Δεσμεύομαι απέναντί σας να συνεργαστώ μαζί σας, αξιοποιώντας το σύνολο των δημιουργικών δυνάμεων, που είμαι βέβαιος ότι διαθέτετε, επιβραβεύοντας την εργατικότητα, σεβόμενος την αξιοκρατία και πατάσσοντας κάθε πράξη, που μπορεί να εκθέσει το κύρος των χιλιάδων εργαζομένων στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και την αξιοπιστία του μεγαλύτερου δημόσιου ασφαλιστικού Οργανισμού της χώρας», υπογράμμισε ο κ. Σπυρόπουλος.