Παρά τον φόβο διπλής ύφεσης τους τελευταίους μήνες, οι κυκλικές μετοχές κατέγραψαν σε γενικές γραμμές καλύτερες αποδόσεις από τις αμυντικές μετοχές. Ωστόσο η πρόσφατη διόρθωση των μετοχικών αγορών έθεσε μια παύση σε αυτή την τάση. Το τελευταίο διάστημα αμυντικοί κλάδοι, όπως οι τηλεπικοινωνίες, η Υγεία και τα αγαθά πρώτης ανάγκης, ξεπέρασαν σε αποδόσεις τους κυκλικούς κλάδους.

Ενας σημαντικός λόγος για αυτή την ασθενή πορεία του κυκλικού τομέα είναι ότι οι επενδυτές επικεντρώνουν τις ανησυχίες τους σε μια επιβράδυνση της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης. Οι κυκλικοί κλάδοι είναι εξάλλου ιδιαίτερα ευαίσθητοι στον οικονομικό κύκλο και επομένως πολύ ευάλωτοι στην επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης.

Οι πρόδρομοι οικονομικοί δείκτες στις αναπτυγμένες οικονομίες και στην Κίνα δείχνουν εξάλλου ότι έχουν κορυφωθεί, ενώ αναμένεται το διεθνές εμπόριο να κάνει το ίδιο τους προσεχείς μήνες. Επίσης, υπάρχουν ενδείξεις ότι η παγκόσμια βιομηχανική παραγωγή βαίνει προς την κορύφωσή της, ενώ οι επιχειρήσεις στον αναπτυγμένο κόσμο είναι επιφυλακτικές στην περαιτέρω δημιουργία αποθεμάτων καθώς οι παραγγελίες φθίνουν.

Επιπλέον, οι αποτιμήσεις και κατά συνέπεια οι προσδοκίες των επενδυτών κορυφώνονται την ώρα που παρατηρείται επιβράδυνση του ρυθμού μεγέθυνσης της εταιρικής κερδοφορίας, με τις προβλέψεις των αναλυτών για τα εταιρικά κέρδη του 2011 να είναι μάλλον υπερβολικά αισιόδοξες.

Επειδή λοιπόν αναμένεται μικρότερη υποστήριξη των αγορών από την οικονομική συγκυρία και την επεκτατική οικονομική πολιτική, ενώ οι προσδοκίες για την οικονομική ανάπτυξη «ψαλιδίζονται»- ειδικά στις αναπτυγμένες αγορές-, αρκετοί είναι οι αναλυτές που προτείνουν τώρα στροφή προς τους αμυντικούς κλάδους και παράλληλη μείωση του ρίσκου στα επενδυτικά χαρτοφυλάκια, καθώς τεχνικά στοιχεία σχετικά με τη ρευστότητα και το momentum (δυναμική) στην αγορά συνιστούν πιο επιφυλακτική στάση. Σε αυτό το πλαίσιο ενδιαφέρον παρουσιάζει η πρόταση της ΙΝG, η οποία προτείνει πλέον τοποθετήσεις στους αμυντικούς κλάδους των τηλεπικοινωνιών και της κοινής ωφέλειας, συστήνοντας τους δύο αυτούς τομείς ως σχετικά ασφαλή καταφύγια μέσα στην αβέβαιη περίοδο που διανύουμε. Οι υψηλές μερισματικές αποδόσεις και η σχετική συντηρητική φύση των εργασιών που συνδυάζουν οι δύο αυτοί κλάδοι παρέχουν στους επενδυτές ένα δίχτυ προστασίας σε περίπτωση μιας διπλής ύφεσης, ενώ και στην περίπτωση συνέχισης της οικονομικής ανάκαμψης θα μπορούσαν να ακολουθήσουν την ευρύτερη μετοχική αγορά λόγω της αυξανόμενης ελκυστικότητας των μερισμάτων τους σε έναν κόσμο όπου ο πληθωρισμός και τα επιτόκια ενδέχεται να παραμείνουν για αρκετό καιρό σε χαμηλά επίπεδα.

mantik@tovima.gr