Με έντονες επικρίσεις σχολίασε η διοίκηση του Συνδέσμου Ελληνικών Βιομηχανιών (ΣΕΒ) το αναπτυξιακό νομοσχέδιο, κάνοντας λόγο για υπερβάλλον γραφειοκρατικό κόστος και δυσανάλογα μικρά αποτελέσματα έναντι των καλλιεργούμενων προσδοκιών. Αντιθέτως η Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδος (ΓΣΕΒΕΕ) θεωρεί ότι «κινείται σε ορθή κατεύθυνση» και κρίνει ως ιδιαίτερα θετική τη «δυνατότητα που παρέχεται στο αρμόδιο υπουργείο να πραγματοποιεί ειδικές παρεμβάσεις σε συγκεκριμένους κλάδους οικονομικής δραστηριότητας μέσω των ειδικών καθεστώτων».

Ειδικότερα, όπως επισημαίνεται μεταξύ άλλων στο «Μνημόνιο για την Ανάπτυξη» του ΣΕΒ, «η πρόβλεψη για υπαγωγή στις προβλεπόμενες του νομοσχεδίου διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης, ακόμη και επενδυτικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με σχετικά χαμηλούς προϋπολογισμούς, θα οδηγήσει επενδυτές και υπηρεσίες σε δυσανάλογα υψηλό γραφειοκρατικό και διαδικαστικό φόρτο, γεγονός που συνεπάγεται κόστος αλλά και καθυστερήσεις». Και προτείνει την «απεμπλοκή από τις διαδικασίες του νέου αναπτυξιακού νόμου των επενδυτικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων,οι οποίες επιδιώκουν το κίνητρο της επιχορήγησης με την προϋπόθεση ότι το ύψος του προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ» και τη «διαχείριση των επενδύσεων αυτών να αναλαμβάνουν ενδιάμεσοι φορείς (ΕΦΔ) στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα ΠΕΠ/ΜΜΕ ή για τον κύριο όγκο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ».

«Κλειδί» οι επενδύσεις
Από την πλευρά της η ΓΣΕΒΕΕ θεωρεί ότι «οι ιδιωτικές επενδύσεις από μεγάλες, μεσαίες, μικρές επιχειρήσεις,παλιές και νέες είναι κλειδί για τη στροφή στη βιώσιμη ανάπτυξη, την ανάκτηση της ανταγωνιστικότητας της ελληνικής οικονομίας, ιδιαίτερα σήμερα που κάθε δημοσιονομική αστοχία οδηγείται σε περικοπές και περιορισμούς του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων».

Και μεταξύ άλλων προτείνει την «αντικατάσταση κάποιων «χρονοβόρων» δικαιολογητικών με υπεύθυνες δηλώσεις και η προσκόμισή τους μόνο σε περίπτωση έγκρισης του επενδυτικού σχεδίου» και την «απλοποίηση των απαιτούμενων υποδειγμάτων οικονομοτεχνικής μελέτης». Επιπλέον, προτείνεται να διαφοροποιηθούν τα υποδείγματα ανάλογα με το ύψος της επένδυσης (π.χ. για επενδυτικά σχέδια έως 1.000.000 ευρώ τα σχετικά υποδείγματα πρέπει να είναι απλοποιημένα ενώ για επενδυτικά σχέδια άνω τού 1.000.000 ευρώ θα πρέπει να είναι αναλυτικότερα με περισσότερα στοιχεία).