Την άρση της απαγόρευσης των ανοικτών πωλήσεων από την 1η Σεπτεμβρίου, αναμένεται να αποφασίσειαύριο το Διοικητικό Συμβούλιο της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Οι ανοικτές πωλήσεις για όλες τις συναλλαγές επί μετοχών έχουν απαγορευθεί από τις 28 Απριλίου, λόγω των έκτακτων συνθηκών που επικρατούσαν εκείνη την περίοδο στην ελληνική αγορά.