Η αστοχία μιας τηλεφωνικής κάρτας προκάλεσε την Κυριακή το πρόβλημα επικοινωνίας μεταξύ των υπηρεσιών ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, με αποτέλεσμα να διακοπούν οι απογειώσεις και οι προσγειώσεις να πραγματοποιούνταν μόνο με το εφεδρικό σύστημα.

Λόγω της δυσλειτουργίας της κάρτας στο κέντρο Αθηνών, τα δύο εσωτερικά δίκτυα του συστήματος εμφανίζονταν μονίμως κατειλημμένα.

«Μια τέτοια βλάβη σε ένα κέντρο ανάλογης τεχνολογίας έχει σαν αποτέλεσμα την πτώση του συστήματος» αναφέρει το πόρισμα της Υπηρεσίας Πολιτικής Αεροπορίας.

Επισημαίνει ότι ανάλογη βλάβη δεν είχε εμφανιστεί μέχρι σήμερα στα 15 χρόνια λειτουργίας του συστήματος, και ένα τέτοιο ενδεχόμενο δεν είχε προβλεφθεί από τους κατασκευαστές του συστήματος.

«Στις διαδικασίες που η κατασκευάστρια εταιρεία δίδει στα τεχνικά εγχειρίδια δεν υπάρχει ουδεμία αναφορά που να προβλέπει διαδικασία αντιμετώπισης τέτοιου είδους προβλημάτων» γράφουν οι συντάκτες του πορίσματος.

Το περίεργο είναι ότι στην κάρτα δεν εντοπίστηκε συγκεκριμένη βλάβη. «Δεν διαπιστώθηκε ουδεμία ειδική συνθήκη που θα μπορούσε να δικαιολογήσει την πρόκληση αυτού του προβλήματος» αναφέρει το κείμενο.

Η ΥΠΑ τονίζει ότι το εναλλακτικό σύστημα επικοινωνιών τέθηκε αυτόματα σε λειτουργία «και σε καμία περίπτωση δεν υπήρξε διακοπή επικοινωνίας των κέντρων ελέγχου της εναέριας κυκλοφορίας με τα αεροσκάφη και η ασφάλεια του εναερίου χώρου δεν διακυβεύτηκε στο ελάχιστον».

Ακόμαμ, επισημαίνει ότι τον φετινό Ιούλιο η ΥΠΑ ενέκρινε τις τεχνικές προδιαγραφές ενός νέου, σύγχρονου ψηφιακού συστήματος Επικοινωνιών Φωνής (VCS/RCS).

Ο υπουργός Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων ενέκρινε τη χρηματοδότηση του νέου συστήματος με 8,5 εκατ. ευρώ από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων.

Η έγκριση προωθείται στο Υπουργείο Οικονομίας για προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού εντός του 2010 και παράλληλα εξετάζεται η ένταξή του στο ΕΣΠΑ.