Το «τέταρτο πρόσωπο» που εισέρχεται αναπόφευκτα στην οικογένεια, αναλαμβάνοντας τον ρόλο της μπεϊμπισίτερ, είναι καθοριστικό για τη σωστή ανάπτυξη του παιδιού.

Η αναζήτηση της ιδανικής νταντάς έχει, πολλές φορές, αποδειχθεί ως η πιο δύσκολη εξίσωση που έχουν να λύσουν οι γονείς. Ο χαρακτήρας, η μόρφωση, η ηλικία αποτελούν βασικά κριτήρια επιλογής. Τελευταίως προστέθηκε, και μάλιστα ως βασική παράμετρος, και αυτό της γλώσσας. Οι πολύγλωσσες μπειμπισίτερ κερδίζουν όλο και περισσότερο έναντι εκείνων που ομιλούν μόνον ελληνικά.