Αγορά: Παλαιάς κοπής (Βικτωρίας,Εδουάρδου,Γεωργίου)

219,33 €, Παλαιάς κοπής (Ελισάβετ 1973 και προγενέστερα)

219,33 , Νέας κοπής (Ελισάβετ 1974 και μεταγενέστερα)

219,33 €, Πώληση: Ελισάβετ νέας κοπής 264,82