Οι καταθέσεις στις ελληνικές τράπεζες ανήλθαν τον Ιούνιο σε 216,5 δισ. ευρώ έναντι 219,8 δισ. ευρώ στο τέλος Μαΐου. Οι καταθέσεις των νοικοκυριών διαμορφώθηκαν στα 179 δισ. ευρώ από 183,5 δισ. ευρώ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της κεντρικής τράπεζας, υποχώρησαν τον Ιούνιο κατά 1,5% σε μηνιαία βάση και 9% από την αρχή του έτους.