Λιγότερα κινητά τηλέφωνα και συσκευές πολυμέσων, όπως συσκευές αναπαραγωγής μουσικής (mp3), ψηφιακές κάμερες, βιντεοκάμερες και άλλα γκάτζετ, αγόρασαν οι Ελληνες το 2009. Αυτό είναι το βασικό συμπέρασμα που προκύπτει από τα στοιχεία κλαδικής μελέτης που εκπόνησε πρόσφατα η διεύθυνση Οικονομικών Μελετών της ΙCΑΡ Group ΑΕ. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, οι πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων κινητής τηλεφωνίας και προϊόντων πολυμέσων μέσα στο 2009 παρουσίασαν πτώση κατά 5%.

Εκτός από τη μείωση των πωλήσεων, άλλο χαρακτηριστικό της ελληνικής αγοράς είναι ο έντονος ανταγωνισμός μεταξύ των επιχειρήσεων, ο οποίος εστιάζεται σε διάφορα επίπεδα (τιμολογιακή πολιτική, πιστωτικές διευκολύνσεις, γεωγραφική επέκταση, διαφημιστική προβολή, κτλ.). Σημειώνεται ότι στον ευρύτερο κλάδο των προϊόντων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας δραστηριοποιούνται κυρίως τρεις κατηγορίες δικτύων πώλησης: οι αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων και υπηρεσιών κινητής/ σταθερής τηλεφωνίας, οι αλυσίδες καταστημάτων προϊόντων πληροφορικής, καθώς και οι αλυσίδες καταστημάτων ηλεκτρικών- ηλεκτρονικών ειδών.

Ακόμη, άλλο χαρακτηριστικό του κλάδου είναι η έντονη γεωγραφική εξάπλωση των αλυσίδων καταστημάτων. Η ταχεία ανάπτυξη των δικτύων πωλήσεών τους έχει αποτέλεσμα τη συνύπαρξη καταστημάτων διαφορετικών εταιρειών σε ελάχιστη απόσταση μεταξύ τους, σε εμπορικές περιοχές των μεγάλων αστικών κέντρων της χώρας, με άμεση απόρροια την εμφάνιση έντονα ανταγωνιστικών συνθηκών. Οι συνολικές πωλήσεις των αλυσίδων καταστημάτων πολυμέσων και κινητής τηλεφωνίας (με τουλάχιστον πέντε καταστήματα τα οποία λειτουργούν «κάτω» από το ίδιο εμπορικό σήμα) παρουσίασαν ανοδική πορεία την περίοδο 2002 – 2008 με μέσο ετήσιο ρυθμό αύξησης 12%. Το 2009 ωστόσο οι συνολικές πωλήσεις μειώθηκαν κατά 4,8%.

Ειδικότερα, οι λιανικές πωλήσεις μόνο μέσω των δικτύων καταστημάτων πολυμέσων (δεν περιλαμβάνονται δηλαδή οι πωλήσεις των εταιρειώνπαρόχων συνδέσεων κινητής τηλεφωνίας) σημείωσαν πτώση περίπου 2% το 2009.