Σαρωτικές αλλαγές για τα εισοδήματα και τη ζωή χιλιάδων πολιτών προβλέπει το επικαιροποιημένο μνημόνιο για τις αμέσως επόμενες εβδομάδες. Εκτός από τα διαρθρωτικά μέτρα, όπως οι αλλαγές στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, έρχονται περικοπές επιδομάτων στον ΟΣΕ, στα εργασιακά δικαιώματα των πολιτών, μείωση των υπερωριακών αποδοχών για όλους και ένα κρίσιμο ραντεβού με τις αγορές, με την έκδοση εντόκων γραμματίων. Εντός του Σεπτεμβρίου η κυβέρνηση καλείται να ικανοποιήσει τις απαιτήσεις των δανειστών της χώρας για μεγάλες μεταρρυθμίσεις και παράλληλα να τους πείσει ότι «όλα βαίνουν καλώς και εντός χρόνου» κατά την ενδιάμεση επιθεώρηση που θα διενεργήσουν στην Αθήνα τον επόμενο μήνα. Στον ρυθμό αυτόν κινείται ήδη ο υπουργός Οικονομικών κ. Γ. Παπακωνσταντίνου. Χθες είχε σειρά επαφών με συνεργάτες του. Μεταξύ άλλων είδε τον γενικό γραμματέα του υπουργείου κ. Ηλ. Πλασκοβίτη, ο οποίος ετοιμάζει το σχέδιο για την αναδόμηση του

φοροεισπρακτικού μηχανισμού. Με τον πρόεδρο του Συμβουλίου Οικονομικών Εμπειρογνωμόνων κ. Γ. Ζανιά συζήτησαν το χρονοδιάγραμμα των ελέγχων της τρόικας, τον Σεπτέμβριο και τον Οκτώβριο, και τις ενέργειες που πρέπει να δρομολογηθούν επειγόντως για τη δόση του Δεκεμβρίου.

Το «μενού» του Σεπτεμβρίου περιλαμβάνει μέτρα που θα αλλάξουν τον τρόπο λειτουργίας των νοσοκομείων, των σιδηροδρόμων και ευρύτερα του δημόσιου τομέα. Παράλληλα οι πολίτες που κάνουν χρήση των υπηρεσιών των νοσοκομείων, της ΔΕΗ και του ΟΣΕ καλούνται να βάλουν βαθύτερα το χέρι στην τσέπη.

Συγκεκριμένα τις αμέσως επόμενες εβδομάδες δρομολογούνται οι παρακάτω ενέργειες:

Μείωση της αμοιβής των υπερωριών για όλους. Η κυβέρνηση θα υιοθετήσει και θα υλοποιήσει νομοθεσία με αλλαγές στα εργάσιμα δικαιώματα για τη μείωση των υπερωριακών αποδοχών και την αλλαγή των ισχυουσών διατάξεων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Η επιχειρησιακή σύμβαση θα υπερισχύει της κλαδικής. Με τη σειρά τους οι κλαδικές συμβάσεις θα υπερισχύουν έναντι των συμβάσεων σε επίπεδο επαγγελματικών ενώσεων.

Μείωση προσωπικού και μισθών στον ΟΣΕ. Ανακοινώνεται το σχέδιο αναδιάρθρωσης του ΟΣΕ, με έμφαση στη μείωση του αριθμού των εργαζομένων και στην περικοπή επιδομάτων για όσους παραμείνουν.

Αυξήσεις τιμολογίων της ΔΕΗ. Η κυβέρνηση καλείται να δρομολογήσει αυξήσεις στη ΔΕΗ ως το 2012 και παράλληλα να παρουσιάσει αναλυτικά σχέδια για την απελευθέρωση της αγοράς ενέργειας και το άνοιγμα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από λιγνίτη. Παράλληλαηκυβέρνηση υποχρεούται να « υιοθετήσει σχέδιο ώστε είτε να απονείμει τη διαχείριση των υδάτινων αποθεμάτων σε έναν ανεξάρτητο φορέα είτε να δώσει τον ρόλο αυτόν στον ανεξάρτητο διαχειριστή του συστήματος».

Περικοπές και μετατάξεις σε ΔΕΚΟ. Μείωση επιδομάτων και μετατάξεις στον ευρύτερο δημόσιο τομέα, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση του κόστους των αστικών συγκοινωνιών. Το υπουργείο Οικονομικών υποχρεούται να δημοσιεύσει λεπτομερή έκθεση για τις μετατάξεις προσωπικού σε τομείς αναγκαίους για την υλοποίηση του μνημονίου.

Νέο ψαλίδι μισθών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμών. Προωθείται άμεσα η ενσωμάτωση όλων των επιδομάτων στον βασικό μισθό των δημοσίων υπαλλήλων, με ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέες μειώσεις μισθών των δημοσίων υπαλλήλων μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας.

Περισσότερα βάρη στους πολίτες για την Υγεία. Εκτός από το εισιτήριο 3 ευρώ για τους εξωτερικούς ασθενείς στα δημόσια νοσοκομεία προβλέπεται ρητά αύξηση της συμμετοχής των ασφαλισμένων στα δημόσια νοσοκομεία για εξετάσεις και επισκέψεις σε εξωτερικά ιατρεία.

Κλειστά επαγγέλματα. Ανοίγουν άμεσα τα επαγγέλματα του δικηγόρου, του φαρμακοποιού, του συμβολαιογράφου, του αρχιτέκτονα, του μηχανικού και του ορκωτού λογιστή.

«Φοροσαφάρι». Ως το τέλος Σεπτεμβρίου το υπουργείο Οικονομικών θα συστήσει πέντε εξειδικευμένες ομάδες εργασίας με στόχο την εφαρμογή της νέας φορολογικής νομοθεσίας, τη συλλογή ληξιπρόθεσμων φορολογικών οφειλών, την αναδιοργάνωση της μονάδας φορολογουμένων με μεγάλα εισοδήματα και την ενίσχυση των διασταυρώσεων.

Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Τίθεται σε λειτουργία και θα στηριχθεί με 10 δισ. ευρώ από το ΔΝΤ και σκοπός του είναι να διατηρήσει τη σταθερότητα στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα, χορηγώντας ίδια κεφάλαια σε περίπτωση σημαντικής συρρίκνωσης των κεφαλαίων.

Το ΓΛΚ θα δίδει στοιχεία ΔΕΚΟ, ΟΤΑ, Ταμείων. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους υποχρεούται να προβαίνει σ τη δημοσίευση έγκαιρων, μηνιαίων στατιστικών στοιχείων (σε ταμειακή βάση) για τα έσοδα, τις δαπάνες και τη χρηματοδότηση αλλά και των πληρωτέων λογαριασμών για τη «διαθέσιμη γενική κυβέρνηση» και των επιμέρους φορέων της (κράτος, κοινωνική ασφάλιση, νοσοκομεία, οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης και νομικά πρόσωπα). Για τον σκοπό αυτόν η κυβέρνηση θα υιοθετήσει ένα λεπτομερές, δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα σχεδίου δράσης, συμφωνημένο με τη Εurostat, για τη βελτίωση της συλλογής και της επεξεργασίας των δεδομένων της γενικής κυβέρνησης.