ΣΕΒΟι θέσεις του για το σχέδιο του νέου αναπτυξιακού νόμου

Τις κυριότερες παρατηρήσεις και τις προτάσεις βελτίωσης του υπό διαβούλευση αναπτυξιακού νόμου κατέθεσε σε επιστολή του προς την υπουργό Οικονομίας ο ΣΕΒ. Σχετικές προτάσεις κατέθεσαν και οι επαγγελματοβιοτέχνες.

Τις κυριότερες παρατηρήσεις και τις προτάσεις βελτίωσης του υπό διαβούλευση αναπτυξιακού νόμου, κατέθεσε σε επιστολή του προς την υπουργό Οικονομίας ο ΣΕΒ, με την επισήμανση ότι οι ευρύτερες θέσεις του ΣΕΒ για την αναπτυξιακή προοπτική της χώρας, καθώς και οι θέσεις του για τον αναπτυξιακό νόμο, περιέχονται στο «Μνημόνιο για την Ανάπτυξη» που κατέθεσε η διοίκηση του Συνδέσμου στη συνάντηση με την κυρία Κατσέλη στις 28 Ιουλίου.

Αναλυτικά οι παρατηρήσεις του ΣΕΒ:

Άρθρο 8: Προϋποθέσεις, περιορισμοί και όροι για τη χορήγηση των ενισχύσεων

Η πρόβλεψη για υπαγωγή στις προβλεπόμενες από το άρθρο 9 του νομοσχεδίου διαδικασίες υποβολής και αξιολόγησης ακόμα και επενδυτικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων με σχετικά χαμηλούς προϋπολογισμούς, θα οδηγήσει επενδυτές και υπηρεσίες σε δυσανάλογα υψηλό γραφειοκρατικό και διαδικαστικό φόρτο γεγονός που συνεπάγεται κόστος αλλά και καθυστερήσεις.

Για τους λόγους αυτούς προτείνεται η απεμπλοκή από τις διαδικασίες του νέου αναπτυξιακού νόμου των επενδυτικών προτάσεων μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, οι οποίες επιδιώκουν το κίνητρο της επιχορήγησης με την προϋπόθεση ότι το ύψος του προϋπολογισμού δεν θα υπερβαίνει τις 500.000 ευρώ.

Τη διαχείριση των επενδύσεων αυτών να αναλαμβάνουν ενδιάμεσοι φορείς (ΕΦΔ) στο πλαίσιο των διαδικασιών που εφαρμόζονται για τα ΠΕΠ/ΜΜΕ ή για τον κύριο όγκο των δράσεων κρατικών ενισχύσεων του ΕΠΑΝ ΙΙ.

Άρθρα 9-10: Αρμοδιότητες και διαδικασίες υποβολής εξέτασης και εφαρμογής των ενισχύσεων, Αρμοδιότητες και διαδικασίες πιστοποίησης ολοκλήρωσης της επένδυσης παρακολούθησης και ελέγχου των ενισχύσεων

Δεν καταβάλλεται καμία σοβαρή προσπάθεια για ενθάρρυνση του προσανατολισμού των επενδυτών προς το κίνητρο της ισοδύναμης φορολογικής απαλλαγής -με εξαίρεση την παροχή της δυνατότητας για υποβολή των επενδυτικών προτάσεων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους (και όχι στο πλαίσιο εξαμηνιαίων κύκλων) και τη μη συμμετοχή στη διαγωνιστική διαδικασία (πάντα με την προϋπόθεση συγκέντρωσης βαθμολογίας κριτηρίων άνω του 50%).

Επιπλέον, για πρώτη φορά, διαφαίνεται ο κίνδυνος υπαγωγής των επενδυτικών προτάσεων φορέων, που στοχεύουν στο κίνητρο της φορολογικής απαλλαγής σε διαδικασίες παρόμοιες με αυτές που ισχύουν για αυτούς που επιδιώκουν το κίνητρο της επιχορήγησης. Όλα αυτά δημιουργούν τον ορατό κίνδυνο του μεγάλου διοικητικού βάρους, της χρονοτριβής και της αδιαφάνειας.

Σε αντιδιαστολή με τα παραπάνω ο ΣΕΒ προτείνει:

– Οι επενδυτικοί φορείς, που στοχεύουν να επωφεληθούν των φορολογικών κινήτρων, να εξαιρούνται από τις ανωτέρω διαδικασίες υποβάλλοντας οι μεν μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις πριν την έναρξη υλοποίησης της επένδυσης σχετική δήλωση στις αρμόδιες αρχές (ΥΠΟΙΑΝ-Περιφέρεια) οι δε μεγάλες να προσκομίζουν τα έγγραφα που προβλέπει η κοινοτική νομοθεσία ώστε να τεκμηριώνεται ο «χαρακτήρας κινήτρου» της αιτούμενης ενίσχυσης (άρθρο 9 § 7).

– Οι διαδικασίες ελέγχου και πιστοποίησης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για τις παραπάνω περιπτώσεις να αναλαμβάνονται με έξοδα του ίδιου του επενδυτή για μεν τις επενδύσεις προϋπολογισμού για παράδειγμα μεγαλύτερου από 10 εκατ. ευρώ από ελεγκτικές εταιρίες (ενδεχομένως υπογραφή σχετικών προγραμματικών συμφωνιών με ΥΠΟΙΑΝ/ΥΠΟΙΚ) για δε τις υπόλοιπες και από διαπιστευμένους ελεγκτές.

– Ο επενδυτής να έρχεται απευθείας σε επαφή με κάποιο από τα παραπάνω σχήματα, το δε χορηγούμενο πιστοποιητικό ελέγχου θα χρησιμοποιείται ως επίσημη βεβαίωση για φορολογική χρήση.

– Τα επιθυμητά χαρακτηριστικά για την επιλεξιμότητα ενίσχυσης επενδύσεων με την παροχή ισοδύναμης φορολογικής απαλλαγής να προσδιορίζονται από τα ακόλουθα κριτήρια:

1) Εξωστρέφεια-εξαγωγές-υποκατάσταση εισαγωγών, ποιότητα-αναγνωρισιμότητα προϊόντος/υπηρεσίας, καινοτομία-εκμετάλλευση ερευνητικών αποτελεσμάτων, συνέργειες-συμπληρωματικότητα-πολλαπλασιαστικά οφέλη και υπηρεσίες υποστήριξης παραγωγικών τομέων.

2) Προστασία περιβάλλοντος-εξοικονόμηση ενέργειας, πόρων-χρήση ΑΠΕ, μετεγκατάσταση σε οργανωμένες περιοχές, απόσυρση παλαιών εγκαταστάσεων και μεταφορά δραστηριοτήτων από το εξωτερικό.

Μία επενδυτική πρόταση να κρίνεται ως επιλέξιμη για ισοδύναμη φορολογική απαλλαγή εφόσον πληροί σε ικανοποιητικό βαθμό τουλάχιστον τρία από τα παραπάνω κριτήρια επιλεξιμότητας.

Άρθρο 11: Ειδικά καθεστώτα

Με την παράγραφο 1 του παραπάνω άρθρου παρέχεται η δυνατότητα χορήγησης κρατικών ενισχύσεων για δ ιάσωση και αναδιάρθρωση προβληματικών επιχειρήσεων, όπως αυτές ορίζονται από την Κοινοτική νομοθεσία για επιτρεπόμενες κρατικές ενισχύσεις.

Οι σχετικές διατάξεις να ενεργοποιούνται κατ’ απόλυτη οικονομία και μόνον εφόσον το σχέδιο συνοδεύεται από τη δέσμευση χρηματοπιστωτικού ιδρύματος για συμμετοχή στη χρηματοδότηση του εγχειρήματος καθώς και την αυστηρή τήρηση των ευρωπαϊκών κανόνων και πρακτικών για τη χορήγηση τέτοιων ενισχύσεων.

Επισημαίνεται γενικότερα, ότι το νομοσχέδιο παραπέμπει σε μεγάλο αριθμό μελλοντικών κανονιστικών πράξεων (ερμηνευτικές εγκυκλίους, υπουργικές αποφάσεις, εκπλήρωση αρμοδιοτήτων κ.λπ.).

Εξ’ αυτού προκύπτει ο κίνδυνος να καθυστερήσει σημαντικά η ενεργοποίηση του νέου νόμου στο συνολικό εύρος εφαρμογής του εφόσον δεν ολοκληρωθεί άμεσα και σε κάθε περίπτωση μέχρι τα μέσα Οκτωβρίου η συμπλήρωση των σχετικών κενών και η υπογραφή και δημοσιοποίηση των
σχετικών κανονιστικών πράξεων σε συνδυασμό με την συγκροτημένη παρουσίασή τους στον επιχειρηματικό κόσμο σε ενοποιημένο πακέτο κειμένων.

Ακολουθήστε στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, από
Οικονομία
ΒΗΜΑτοδότης
Σίβυλλα
Helios Kiosk