Η Motor Oil ανακοίνωσε την Τρίτη πτώση 81% των καθαρών κερδών πρώτου εξαμήνου σε ετήσια βάση, λόγω της έκτακτης εισφοράς και των δυσμενών συναλλαγματικών ισοτιμιών.

Ειδικότερα, τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας του ομίλου της Motor Oil διαμορφώθηκαν στα 19,6 εκατ. ευρώ, έναντι 105 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο διάστημα του 2009.

Πάντως τα κέρδη διαμορφώθηκαν πάνω από τις προβλέψεις των αναλυτών σε δημοσκόπηση του Reuters για καθαρά κέρδη 17,8 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων (EBITDA) υποχώρησαν 44% στα 86,1 εκατ. ευρώ, έναντι προβλέψεων αναλυτών για 82 εκατ. ευρώ.

Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 2,4 δισ. ευρώ από 1,816 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 34,42%.

Σε επίπεδο μητρικής, τα καθαρά κέρδη μετά φόρων διαμορφώθηκαν σε 20,8 εκατ. ευρώ από86,1 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας πτώση 75,77%.

Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε σε 2,196 εκατ. ευρώ από1,589 εκατ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 36,5%.