Για τις ανάγκες αποκατάστασης της κυκλοφορίας στη Λεωφόρο Βουλιαγμένης στο ύψος του φρέατος Αγίου Βασιλείου (του εργοταξίου που χρησιμοποιήθηκε για την απομάκρυνση του «Μετροπόντικα» από το έργο) κρίθηκαν αναγκαίες οι παρακάτω κυκλοφοριακές ρυθμίσεις:

Από την Τρίτη 24 Αυγούστου θα περιοριστεί σταδιακά το πλάτος του οδοστρώματος της Λεωφ.Βουλιαγμένης στα 6 μέτρα μεταξύ των οδών:

  • Τζαβέλα και Αγίου Βασιλείου για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Γλυφάδα
  • Πανταζή και Αγίου Βασιλείου για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα

Σε δεύτερη φάση, προς το τέλος της εβδομάδος και μόνον κατά τη διάρκεια της νύχτας (από 22:00 έως 06:00) θα υλοποιηθεί η παρακάτω κυκλοφοριακή ρύθμιση:

Περιορισμός από τρεις σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας της Λεωφ. Βουλιαγμένης στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Αθήνα, μεταξύ των οδών Γυμναστηρίου και Ορφέως (εργοταξιακή κατάληψη της δεξιάς λωρίδας κυκλοφορίας), ενώ στο τμήμα μεταξύ των οδών Ορφέως και Μυκόνου θα καταληφθεί τμήμα εκατέρωθεν της κεντρικής νησίδας και θα μειωθεί προσωρινά το πλάτος της Λεωφ.Βουλιαγμένης στα τέσσερα μέτρα.

Οι προαναφερόμενες εργασίες αναμένεται να ολοκληρωθούν εντός του Σεπτεμβρίου.